Från vänster: Stefan Ohlsson, vd Strängbetong; Per Lundström, head of purchasing NCC Building Sweden; Mattias Olsson, head of business development & sustainability, Strängbetong och Dick Sjölund, Category Manager NCC.
Från vänster: Stefan Ohlsson, vd Strängbetong;  Per Lundström, head of purchasing NCC Building Sweden; Mattias Olsson, head of business development & sustainability, Strängbetong och Dick Sjölund, Category Manager NCC.

NCC samarbetar med Strängbetong och strävar mot lägre koldioxidutsläpp

Ett nytt samarbetsavtal mellan NCC och Strängbetong innebär att även klimatförbättrade betongelement alltid ska offereras som ett alternativ i kommande byggprojekt.

Tillsammans med NCC kan vi nu minska klimatavtrycket av nybyggnation tack vare våra klimatförbättrade Green Spine Line-produkter. Vår förhoppning är att det här initiativet kommer att driva hela branschen att använda produkter med ett lägre klimatavtryck, säger Stefan Ohlsson, VD Strängbetong.

Avtalet omfattar Strängbetongs Green Spine Line-produkter håldäck, sandwichväggar, halvsandwichväggar och massivväggar.

NCC och Strängbetong har även kommit överens om att utöka samarbetet kring att utveckla klimatförbättrade produkter. Ambitionen är att hitta nya innovativa och kostnadseffektiva sätt att minska klimatpåverkan från betongelement och stommar

 Strängbetong och NCC har arbetat tillsammans i flertalet projekt under det senaste decenniet och det finns stora möjligheten att minska koldioxidutsläppen från prefabricerade betongprodukter med minst 20 procent vid användandet av Strängbetongs Green Spine Line produkter, säger Dick Sjölund, Category Manager NCC.