Ett flygfoto över Örekilsbron.

Så jobbar NCC med hållbarhet

För NCC:s del handlar hållbarhet om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov, öka sin förmåga till lönsam tillväxt samt att ta ett långsiktigt ansvar i den dagliga verksamheten. Följ med oss på resan mot en hållbar värld.

Hållbarhetsstrategi

NCC:s hållbarhetsarbete är grunden för NCC:s framtida utveckling. De mest betydelsefulla områdena för NCC:s hållbarhetsarbete åskådliggörs i vårt hållbarhetsramverk – Hälsa och säkerhet, Social inkludering, Material och avfall, Klimat och energi, Etik och compliance samt Produktportfölj. NCC har satt strategimål och långsiktiga målsättningar för samtliga områden i ramverket.