Our core is construction

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Varje generation har ansvar för att underhålla och utveckla vår gemensamma samhällsinfrastruktur för att skapa möjligheter idag och i framtiden. Bygg-, underhålls- och utvecklingsprojekt initieras av våra kunder eller av NCC. NCC:s syfte är att med vår samlade expertis och kompetens som grund ta kunden genom byggprocessen för att få ett positivt slutresultat för alla intressenter.

 • 53 285

  Orderingång (MSEK)

 • 54 198

  Nettoomsättning (MSEK)

 • 1 358

  Rörelseresultat (MSEK)

Finansiella mål och utfall

 • Vinst per aktie (SEK)

  Mål 2023

  ≥ 16

  SEK

  Utfall 2022

  10

  SEK

 • Företagets nettoskuld

  Nettoskulden exkluderar pensionsskuld och leasingskuld

  Mål 2022

  < 2,5

  X EBITDA

  Utfall 2022

  0,8

  X EBITDA

 • Utdelningspolicy

  Procent av resultatet som delas ut till aktieägare. Styrelsen har föreslagit utdelning på 6,00 SEK per aktie för 2022.

  Mål 2022

  ≈ 60

  %

  Utfall 2022

  55

  %

Hållbarhetsmål och utfall

 • Hälsa och säkerhet

  • LTIF4

   Arbetsrelaterade olyckor med över fyra kalenderdagars frånvaro per en miljon arbetade timmar.

   Mål 2022

   3,0

   Utfall 2022

   4,1

 • Klimat och energi

  • Scope 1 och 2

   Mål: 60 procent minskning av CO₂e (koldioxidekvivalenter, dvs utsläpp av växthusgaser uttryckt som motsvarande mängd koldioxid) till år 2030 (basår 2015), mätt som ton CO₂e /MSEK. Utfall 2022: Utsläppsintensiteten uppgick till 2,5 CO₂e ton/MSEK, vilket motsvarar en minskning med 52 procent jämfört med 2015.

   Mål 2030

   -60

   %

   Utfall 2022

   -52

   %

  • Scope 3

   50 procent minskning av CO₂e till år 2030 (basår 2015), för betong, stål, asfalt och transporter, mätt som kg CO₂e per köpt volym. Detta mått omfattar än så länge endast färskbetong, armeringsstål och internt köpt asfalt. Utsläpp från transporter rapporteras inte för 2022.

   Mål 2030

   -50

   %

   • Färsk betong Utfall 2022

    -16

    %

   • Asfalt Utfall 2022

    -31

    %

   • Armeringsstål Utfall 2022

    -38

    %

   • Transporter

Strategisk inriktning

 • Vårt syfte

  Vårt syfte är att ta kunden genom byggprocessen för ett positivt slutresultat för alla intressenter.

 • Vår grund

  Vår grund är förmågan att hantera komplexiteten i en byggprocess.

 • Vår position

  Proaktiva byggexperter som förverkligar komplexa projekt tillsammans med våra kunder.

 • Ett kunskapsbaserat företag

  Bygga ett kunskapsbaserat företag och en kultur som baseras på gemensamma värderingar och beteenden.

 • IT-infrastruktur

  Ha ett datainformerat arbetssätt, vilket kräver att NCC investerar i IT och digitalisering.

 • Proaktivitet

  Vara proaktiva gentemot kunderna för att hantera komplexiteten i byggprocessen och använda och utveckla vår expertis och erfarenhet.

 • Expertis

  Dra nytta av koncernens samlade expertkunskap för att utveckla byggprocessen.

 • Ha och visa passion för att prestera

  Vi utmanar oss själva och varandra att hela tiden bli bättre samt överträffa våra mål och resultat.

 • Bygg tillsammans

  Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett effektivt samarbete internt, inom och mellan enheter, och med våra kunder.

 • Genomför och följ upp

  Vi tar datainformerade beslut, kommunicerar dem tydligt och ser alltid till att det som beslutats blir genomfört.

 • Agera med omtanke

  Vi tar ansvar för våra handlingar och för hur vi använder egna och andras resurser. Vi hanterar risker och agerar med integritet för att säkerställa en säker, hållbar verksamhet av hög kvalitet.

Fokusområden

 • Vårt syfte

  Vårt syfte är att ta kunden genom byggprocessen för ett positivt slutresultat för alla intressenter.

 • Vår grund

  Vår grund är förmågan att hantera komplexiteten i en byggprocess.

 • Vår position

  Proaktiva byggexperter som förverkligar komplexa projekt tillsammans med våra kunder.

 • Ett kunskapsbaserat företag

  Bygga ett kunskapsbaserat företag och en kultur som baseras på gemensamma värderingar och beteenden.

 • IT-infrastruktur

  Ha ett datainformerat arbetssätt, vilket kräver att NCC investerar i IT och digitalisering.

 • Proaktivitet

  Vara proaktiva gentemot kunderna för att hantera komplexiteten i byggprocessen och använda och utveckla vår expertis och erfarenhet.

 • Expertis

  Dra nytta av koncernens samlade expertkunskap för att utveckla byggprocessen.

 • Ha och visa passion för att prestera

  Vi utmanar oss själva och varandra att hela tiden bli bättre samt överträffa våra mål och resultat.

 • Bygg tillsammans

  Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett effektivt samarbete internt, inom och mellan enheter, och med våra kunder.

 • Genomför och följ upp

  Vi tar datainformerade beslut, kommunicerar dem tydligt och ser alltid till att det som beslutats blir genomfört.

 • Agera med omtanke

  Vi tar ansvar för våra handlingar och för hur vi använder egna och andras resurser. Vi hanterar risker och agerar med integritet för att säkerställa en säker, hållbar verksamhet av hög kvalitet.

En kraftstation som korsar en å, med grönska runtomkring.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
Medarbetare blickar ut medan vågformade väggpaneler levereras till det nya Våghuset.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt.
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
Exterior of the OOPS building, Espoo, in sunset.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt.
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
Ovanifrånvy av markexploatering med masinker med flera.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt.
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
En person cyklar förbi på en gata.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt.
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
Medarbetare i produktion på ett projekt.

En inblick i vår verksamhet

NCC skapar framtidens miljöer för boende, arbete och infrastruktur. Vi utvecklar våra medarbetare, genomför komplexa projekt och levererar smarta hållbara lösningar som svarar på både stora och små utmaningar.

Läs vår årsredovisning

Nedan kan du ladda ner hela eller delar av vår årsredovisning. Kryssa för de delar du är intresserad av och klicka sedan på ”Ladda ner valda delar”.

Filformat PDF

Tidigare årsredovisningar

Här kan du se alla våra tidigare årsredovisningar

Tidigare årsredovisningar

Jobba hos oss

Läs mer och hitta lediga jobb på NCC

Lediga jobb

Till NCC:s webbplats

Håll dig uppdaterad på NCC:s webbplats

Till ncc.se
Maria Grimberg, Head of Communication. Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group

NCC Presstjänst

IR-frågor