Our core is construction

NCC:s årsredovisning 2021

Varje generation har ansvar för att underhålla och utveckla vår gemensamma samhällsinfrastruktur för att skapa möjligheter idag och för framtiden. Bygg-, underhålls- och utvecklingsprojekt initieras av våra kunder eller av NCC. NCC:s syfte är att med vår expertis och kompetens som grund ta kunden genom byggprocessen för att få ett positivt slutresultat för alla intressenter.

Strategisk inriktning

 • Vårt syfte

  Vårt syfte är att ta kunden genom byggprocessen för ett positivt slutresultat för alla intressenter.

 • Vår grund

  Vår grund är förmågan att hantera komplexiteten i en byggprocess.

 • Vår position

  Proaktiva byggexperter som förverkligar komplexa projekt tillsammans med våra kunder.

 • Ett kunskapsbaserat företag

  Bygga ett kunskapsbaserat företag och en kultur som baseras på gemensamma värderingar och beteenden.

 • IT-infrastruktur

  Ha ett datainformerat arbetssätt, vilket kräver att NCC investerar i IT och digitalisering.

 • Proaktivitet

  Vara proaktiva gentemot kunderna för att hantera komplexiteten i byggprocessen och använda och utveckla vår expertis och erfarenhet.

 • Expertis

  Dra nytta av koncernens samlade expertkunskap för att utveckla byggprocessen.

 • Ha och visa passion för att prestera

  Vi utmanar oss själva och varandra att hela tiden bli bättre samt överträffa våra mål och resultat.

 • Bygg tillsammans

  Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett effektivt samarbete internt, inom och mellan enheter, och med våra kunder.

 • Genomför och följ upp

  Vi tar datainformerade beslut, kommunicerar dem tydligt och ser alltid till att det som beslutats blir genomfört.

 • Agera med omtanke

  Vi tar ansvar för våra handlingar och för hur vi använder egna och andras resurser. Vi hanterar risker och agerar med integritet för att säkerställa en säker, hållbar verksamhet av hög kvalitet.

Fokusområden

 • Vårt syfte

  Vårt syfte är att ta kunden genom byggprocessen för ett positivt slutresultat för alla intressenter.

 • Vår grund

  Vår grund är förmågan att hantera komplexiteten i en byggprocess.

 • Vår position

  Proaktiva byggexperter som förverkligar komplexa projekt tillsammans med våra kunder.

 • Ett kunskapsbaserat företag

  Bygga ett kunskapsbaserat företag och en kultur som baseras på gemensamma värderingar och beteenden.

 • IT-infrastruktur

  Ha ett datainformerat arbetssätt, vilket kräver att NCC investerar i IT och digitalisering.

 • Proaktivitet

  Vara proaktiva gentemot kunderna för att hantera komplexiteten i byggprocessen och använda och utveckla vår expertis och erfarenhet.

 • Expertis

  Dra nytta av koncernens samlade expertkunskap för att utveckla byggprocessen.

 • Ha och visa passion för att prestera

  Vi utmanar oss själva och varandra att hela tiden bli bättre samt överträffa våra mål och resultat.

 • Bygg tillsammans

  Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett effektivt samarbete internt, inom och mellan enheter, och med våra kunder.

 • Genomför och följ upp

  Vi tar datainformerade beslut, kommunicerar dem tydligt och ser alltid till att det som beslutats blir genomfört.

 • Agera med omtanke

  Vi tar ansvar för våra handlingar och för hur vi använder egna och andras resurser. Vi hanterar risker och agerar med integritet för att säkerställa en säker, hållbar verksamhet av hög kvalitet.

 • 55 786

  Orderingång (MSEK)

 • 53 414

  Nettoomsättning (MSEK)

 • 1 825

  Rörelseresultat (MSEK)

Finansiella mål och utfall

 • Vinst per aktie

  ≥16 SEK i vinst per aktie 2023

  Utfall 2021:


  14 SEK

 • Företagets nettoskuld 1)


  <2,5 x EBITDA

  Utfall 2021:

  –0,3 x EBITDA

 • Utdelningspolicy
  ≥40 procent av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna
  Utfall 2021:

  43 procent 2)


Not 1: Nettoskulden exkluderar pensionsskuld och leasingskuld
Not 2: Styrelsen har föreslagit utdelning på 6 SEK per aktie för 2021.

Hållbarhetsmål och utfall

 • Hälsa och säkerhet

  LTIF4


  Mål för 2022: 3,0

  Arbetsrelaterade olyckor med över fyra kalenderdagars frånvaro per en miljon arbetade timmar

  Klimat och energi

  NCC ska vara klimatneutralt 2045.

   

  Utfall 2021:


  3,7

 • Scope 1 & 2


  60 procent minskning av CO2e1) till år 2030 (basår 2015), mätt som ton CO2e /MSEK

  Utfall 2021:

  Utsläppsintensiteten uppgick till 3,5 CO2e ton/MSEK, vilket motsvarar en minskning med 41 procent jämfört med 2015

 • Scope 3

  50 procent minskning av CO2e till år 2030 (basår 2015), för betong, stål, asfalt och transporter2), mätt som kg CO2e per köpt volym

  Utfall 2021:


  Se sidan 94

Not 1: Koldioxidekvivalenter, dvs utsläpp av växthusgaser uttryckt som
motsvarande mängd koldioxid.
Not 2: Utsläpp från transporter rapporteras inte för 2021. Initialt rapporteras
utsläpp från färsk betong, armeringsstål och internt köpt asfalt.
En kraftstation som korsar en å, med grönska runtomkring.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
Medarbetare blickar ut medan vågformade väggpaneler levereras till det nya Våghuset.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt.
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
Exterior of the OOPS building, Espoo, in sunset.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt.
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
Ovanifrånvy av markexploatering med masinker med flera.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt.
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
En person cyklar förbi på en gata.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt.
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
Medarbetare interiör.

En inblick i vår verksamhet

NCC skapar framtidens miljöer för boende, arbete och infrastruktur. Vi utvecklar våra medarbetare, genomför komplexa projekt och levererar smarta hållbara lösningar som svarar på både stora och små utmaningar.

Läs vår årsredovisning

Nedan kan du ladda ner hela eller delar av vår årsredovisning. Kryssa för de delar du är intresserad av och klicka sedan på ”Ladda ner valda delar”.

Filformat PDF

Tidigare årsredovisningar

Här kan du se alla våra tidigare årsredovisningar

Tidigare årsredovisingar

Jobba hos oss

Läs mer och hitta lediga jobb på NCC

Lediga jobb

Till NCC:s webbplats

Håll dig uppdaterad på NCC:s webbplats

Till ncc.se
Maria Grimberg, Head of Communication. Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group

NCC Presstjänst

IR-frågor