Our core is construction

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Varje generation har ansvar för att underhålla och utveckla vår gemensamma samhällsinfrastruktur för att skapa möjligheter idag och i framtiden. Bygg-, underhålls- och utvecklingsprojekt initieras av våra kunder eller av NCC. Vårt syfte är att med samlad expertis och kompetens som grund ta kunden genom byggprocessen för att få ett positivt slutresultat för alla intressenter.

 • 56 819

  Orderingång (MSEK)

 • 56 932

  Nettoomsättning (MSEK)

 • 1 802

  Rörelseresultat (MSEK)

Finansiella mål och utfall

 • Vinst per aktie (SEK)

  Utfall 2023

  16,11

  Mål 2023

  ≥16

 • Företagets nettoskuld /EBITDA (gånger)

  Företagets nettoskuld exkluderar pensionsskuld och leasingskuld.

  2023

  0,98

  Mål

  <2,5

 • Utdelningspolicy %

  Procent av resultatet som delas ut till aktieägare. Styrelsen har föreslagit utdelning på 8,00 SEK per aktie för 2023.

  Utfall 2023

  50

  Policy

  ≈60

Hållbarhetsmål och utfall

 • Hälsa och säkerhet

  • LTIF4

   Arbetsrelaterade olyckor med över fyra kalenderdagars frånvaro per en miljon arbetade timmar.

   Utfall 2023

   4,0

   Mål 2026

   ≤2,0

 • Klimat och energi %

  • Scope 1 och 2

   Mål: 60 procent minskning av CO2e1) (scope 1 & 2) till år 2030 (basår 2015), mätt som ton CO2e /MSEK.

   Utfall 2023: Utsläppsintensiteten uppgick till 2,3 CO2e ton/MSEK, vilket motsvarar en minskning med 56 procent jämfört med 2015.

   Not 1: Koldioxidekvivalenter, dvs utsläpp av växthusgaser uttryckt som motsvarande mängd koldioxid.

   Utfall 2023

   -56

   Mål 2030

   -60

  • Scope 3

   Betong, asfalt och armeringsstål: Avser delmängden färsk betong, armeringsstål och internt köpt asfalt.

   Transporter: Utsläpp från transporter rapporteras för första gången 2023 och har därför inget jämförelsetal.

   Mål 2030

   -50

   • Betong Utfall 2023

    -22

   • Asfalt Utfall 2023

    -25

   • Armeringsstål Utfall 2023

    -45

   • Transporter Utfall 2023

NCC:s strategiska fokusområden

 • Branschledande kompetens

  NCC har ambitionen att vara ledande när det gäller expertis inom byggprocessen. Det kräver att NCC kan attrahera, behålla och utveckla medarbetare och att vi ständigt vässar vår kompetens inom viktiga kunskapsområden.

 • Agera i enlighet med våra Star behaviors

  Att nå NCC:s strategiska mål kräver en kultur med konsekventa och tydliga beteenden som skapar rätt förutsättningar i företaget och gör det möjligt att nå våra affärsmål.

 • Data-informerat beslutsfattande

  En koncern av NCC:s storlek skapar enorma datamängder. En effektiv kunskapsdelning kräver att informationen är strukturerad, lättillgänglig och lätt att dela. Detta möjliggör för NCC att bättre dra nytta av koncernens samlade kunskap och kompetens och för medarbetarna att fatta data-informerade beslut, vilket skapar kundvärde, förbättrar produktiviteten och ökar konkurrenskraften.

 • En framtidssäkrad IT-struktur

  En modern och framtidssäkrad IT-miljö för att möjliggöra effektivt arbete och ökad digitalisering.

 • Tidig involvering

  Gemensamt i koncernen är viljan att vara proaktiva gentemot kunderna, tidig involvering för att använda och utveckla vår expertis och erfarenhet.

 • Strategiska initiativ som för oss närmare kund

  Vi ska dra nytta av vår samlade expertkunskap för att utveckla byggprocessen. Varje affärsområde har också sina utgångspunkter och olika utmaningar. Därför kommer strategiska initiativ att vara närmare kund och att samla experter och deras kunskap att vara baserade i våra affärsområden.

 • Expertis inom tydliga segment

  En viktig del i den strategiska inriktningen är att använda vår kompetens inom byggprocessen på ett tydligt sätt. Därför har sektorspecifika segmentsstrategier en viktig roll inom samtliga affärsområden. Det är ett tydligt strategiskt val för NCC att bygga upp specifik expertis inom segment där det finns möjlighet att bygga en stark position.

 • Styrkan i det stora kunskapsbaserade företaget

  Göra det möjligt att dra nytta av kompetens och resurser inom hela företaget, inte minst när det gäller specifik expertis och utvecklingsprojekt.

Fokusområden

 • Branschledande kompetens

  NCC har ambitionen att vara ledande när det gäller expertis inom byggprocessen. Det kräver att NCC kan attrahera, behålla och utveckla medarbetare och att vi ständigt vässar vår kompetens inom viktiga kunskapsområden.

 • Agera i enlighet med våra Star behaviors

  Att nå NCC:s strategiska mål kräver en kultur med konsekventa och tydliga beteenden som skapar rätt förutsättningar i företaget och gör det möjligt att nå våra affärsmål.

 • Data-informerat beslutsfattande

  En koncern av NCC:s storlek skapar enorma datamängder. En effektiv kunskapsdelning kräver att informationen är strukturerad, lättillgänglig och lätt att dela. Detta möjliggör för NCC att bättre dra nytta av koncernens samlade kunskap och kompetens och för medarbetarna att fatta data-informerade beslut, vilket skapar kundvärde, förbättrar produktiviteten och ökar konkurrenskraften.

 • En framtidssäkrad IT-struktur

  En modern och framtidssäkrad IT-miljö för att möjliggöra effektivt arbete och ökad digitalisering.

 • Tidig involvering

  Gemensamt i koncernen är viljan att vara proaktiva gentemot kunderna, tidig involvering för att använda och utveckla vår expertis och erfarenhet.

 • Strategiska initiativ som för oss närmare kund

  Vi ska dra nytta av vår samlade expertkunskap för att utveckla byggprocessen. Varje affärsområde har också sina utgångspunkter och olika utmaningar. Därför kommer strategiska initiativ att vara närmare kund och att samla experter och deras kunskap att vara baserade i våra affärsområden.

 • Expertis inom tydliga segment

  En viktig del i den strategiska inriktningen är att använda vår kompetens inom byggprocessen på ett tydligt sätt. Därför har sektorspecifika segmentsstrategier en viktig roll inom samtliga affärsområden. Det är ett tydligt strategiskt val för NCC att bygga upp specifik expertis inom segment där det finns möjlighet att bygga en stark position.

 • Styrkan i det stora kunskapsbaserade företaget

  Göra det möjligt att dra nytta av kompetens och resurser inom hela företaget, inte minst när det gäller specifik expertis och utvecklingsprojekt.

En kraftstation som korsar en å, med grönska runtomkring.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
Medarbetare blickar ut medan vågformade väggpaneler levereras till det nya Våghuset.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt.
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
Exterior of the OOPS building, Espoo, in sunset.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt.
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
Ovanifrånvy av markexploatering med masinker med flera.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt.
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
En person cyklar förbi på en gata.
 • Andel nettoomsättning av NCC totalt.
 • Andel medelantal anställda av NCC totalt.
Medarbetare i produktion på ett projekt.

En inblick i vår verksamhet

NCC skapar framtidens miljöer för boende, arbete och infrastruktur. Vi utvecklar våra medarbetare, genomför komplexa projekt och levererar smarta hållbara lösningar som svarar på både stora och små utmaningar.

Läs vår årsredovisning

Nedan kan du ladda ner hela eller delar av vår årsredovisning. Kryssa för de delar du är intresserad av och klicka sedan på ”Ladda ner valda delar”.

Filformat PDF

Tidigare årsredovisningar

Här kan du se alla våra tidigare årsredovisningar

Tidigare årsredovisningar

Jobba hos oss

Läs mer och hitta lediga jobb på NCC

Lediga jobb

Till NCC:s webbplats

Håll dig uppdaterad på NCC:s webbplats

Till ncc.se
Maria Grimberg, Head of Communication. Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group

NCC Presstjänst

IR-frågor