Prefabricerade installationsschakt

Koncept skapar mervärde i alla faser – från den 100% digitala projekteringen till installationen och driften. Schaktet konfigureras specifikt för aktuella byggnaden redan i projekteringsfasen, byggs sedan på fabrik och transporteras sedan till byggarbetsplatsen redo att monteras i byggnadens stomme.

Vid användning av prefabricerade installationsschakt kan byggnadens permanenta värme- och ventilationssystem tas i bruk tidigt i byggprocessen och användas för att torka ut byggnaden utan att någon temporär utrustning behövs.

Schaktmodulerna är monterade med en gjutplatta i stål på varje våningsplan så att det går att forma och gjuta betongelement och genomföringar våning för våning.

För att bygga ett schakt på plats krävs över 300 olika arbetsoperationer per våning. Med våra prefabricerade schakt minskar antalet till cirka 20.
Niels Paludan, Senior Business Manager, NCC Technical Shafts
Niels Paludan, Senior Forretningschef, NCC Building.
Niels Paludan

Senior Business Manager, NCC Building Nordics