Design Duo

Svanenmärkta lägenheter i två plan till fast pris och med hög kvalitet och kort byggtid.

Design Duo är en husprodukt för marknära lägenheter i två plan. Enheter om två likadana lägenheter ovanför varandra kombineras till huskroppar. Varje huskropp består av minst två enheter, det vill säga från fyra lägenheter. Därefter kan enheterna paras ihop på olika sätt för att skapa längor eller gårdsmiljöer. Design Duo går att få med både sadeltak och pulpettak.

Alla har egen uteplats

Utanför varje enhet finns en kringbyggnad med plats för lägenhetsförråd. Ovanpå lägenhetsförråden finns terrass för lägenheten på andra våningen. De boende på entréplan har sin uteplats på andra sidan huset. Lägenheterna är yteffektiva och har hög standard med helkaklade badrum, trägolv, stora fönster, rundgång och en utformning som ger ett modernt, ljust boende.

Smarta lösningar

Byggnaden har en isolerad tung stomme av platsgjuten betong. Även bjälklag består av betong. Våtrum och kök bildar tillsammans en kärna i husets mitt. För att underlätta drift ligger alla installationer samlade i lättåtkomliga kanaler, som döljs snyggt i inomhusmiljön.

Lättmöblerat

Ventilation och luftburen värme distribueras genom lägenhetsbaserade värmeväxlare. Lägenheterna behöver alltså inte radiatorer, vilket också gör dem lättmöblerade. Undercentralen göms i kringbyggnaden.

Lägenheter: 

  • 2 r.o.k. om ca 53 kvm BOA
  • 3 r.o.k. om ca 66 kvm BOA
  • 4 r.o.k. om ca 81kvm BOA