Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC förstärker VA-systemet i Ale kommun norr om Göteborg

I samverkan med Ale kommun förbereder nu NCC för att bygga en överföringsledning och tre pumpstationer i Ale, norr om Göteborg. Affären är en totalentreprenad i samverkan.

NCC medverkade vid Regeringens nationella klimatmöte 16 juni

Den 16 juni i år höll Regeringen ett nationellt klimatmötet för att tillsammans med näringslivet diskutera en klimathandlingsplan för att nå de nationella klimatmålen. NCC var ett av de inbjudna företagen, och deltog som enda byggbolag i en av 4 paneler. I mötet företräddes NCC av Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Världsunik dumper på plats i NCC:s stentäkt i Skåne

Idag anlände världens första anläggningsmaskin tillverkad med fossilfritt stål till NCC:s stentäkt i Södra Sandby utanför Lund. Anläggningsmaskinen, en A30G ramstyrd dumper, är tillverkad av Volvo Construction Equipment (Volvo CE), med fossilfritt stål från SSAB och kommer att användas i NCC:s dagliga verksamhet i stentäkten.

Maximal nytta av drönare och digital teknik när riksväg 50 genom Ludvika rustas upp

När NCC renoverar riksväg 50 genom centrala Ludvika är kraven från Trafikverket höga inom flera områden. Inte minst klimatmålen där alla projektdeltagare samverkar och bidrar med sin kompetens. För få en effektiv produktion och uppfylla målen arbetar NCC med bland annat noggrann logistikplanering, drönare och digital teknik samt återanvänder berg- och jordmassor.

NCC har infört NCC Site introduction – ett digitalt verktyg för förbättrad säkerhet och kontroll

Under våren har NCC infört NCC Site introduction som är ett nytt enhetligt och gemensamt digitalt verktyg för arbetsplatsintroduktioner. Verktyget ska ge snabbare produktionsstart och säkrare arbetsplatser. Under våren har man börjat introduktionen i Sverige och på sikt kommer verktyget införas inom hela NCC.

Hercules elektriska pålkran ger bättre arbetsmiljö

Utvecklingen och användningen av eldrivna arbetsmaskiner ökar. NCC:s dotterbolag Hercules Grundläggning har en nyutvecklad pålkran som drivs med el. Den är bra för miljön – men också för arbetsmiljön tack vare lägre ljud och inget avgasutsläpp.

NCC klara med framtidens skola i Oxelösund

Elever och personal i Oxelösund har startat läsåret i nya moderna och flexibla lärmiljöer. Nya Oxelöskolan möter kommunens behov av fler skolplatser och genom samverkan levererar NCC ett projekt som motsvarar alla mål för kvalitet, tid och ekonomi.

Genombrott i tunnel och två nya brolanseringar för Fyrspåret Malmö-Lund

I fredags skedde genombrottet på den tunneln som NCC/OHLA bygger genom centrala Åkarp och på lördag 28 augusti påbörjas arbetet med att lansera två nya järnvägsbroar i Lund. Arbetet med att bygga fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund går fort framåt.

NCC medverkar i storskaligt återvinningsprojekt av linoleumgolv

NCC medverkar i Sveriges första storskaliga återvinningsprojekt av linoleumgolv. Initiativet ska stötta en branschövergripande övergång till en mer cirkulär ekonomi. Återvinningsprojektet genomförs i samband med ombyggnation av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i ett samarbete mellan NCC, Tarkett och Akademiska Hus.

NCC tecknar hyresavtal med Mindpark i Brick Studios på Masthuggskajen

NCC har tecknat hyresavtal med coworking-aktören Mindpark som flyttar in i Brick Studios, en nybyggd kontorsfastighet beläget på Masthuggskajen.