Foto: Ann-Katrin Johansson

Världsunik dumper på plats i NCC:s stentäkt i Skåne

Idag anlände världens första anläggningsmaskin tillverkad med fossilfritt stål till NCC:s stentäkt i Södra Sandby utanför Lund. Anläggningsmaskinen, en A30G ramstyrd dumper, är tillverkad av Volvo Construction Equipment (Volvo CE), med fossilfritt stål från SSAB och kommer att användas i NCC:s dagliga verksamhet i stentäkten.

‒ Världen är beroende av tillväxt samtidigt som vi minskar vårt klimatavtryck. Volvo Group jobbar ständigt med att tillsammans med kunder, leverantörer och partners ta fram hållbara maskiner och helhetslösningar. Dumpern som nu tas i drift av NCC inleder skiftet mot fossilfritt entreprenadarbete och är den första i fossilfritt stål som levererats till kund. Att gå från ord till handling är avgörande för att bygga den värld vi vill leva i, säger Melker Jernberg, vd Volvo CE.

Maskinen överlämnades av Volvo CE till NCC under en ceremoni i anslutning till FN:s klimatkonferens Stockholm +50 tidigare i år. Dumpern är av modellen A30G och är producerad i Volvo CE:s anläggning i Braås, Sverige, med fossilfritt stål från stålbolaget SSAB, vilket ger ett betydligt lägre CO2-utsläpp jämfört med en maskin i vanligt stål. Maskinen är bränslesnål och kommer att drivas med HVO, biodiesel.

Idag anlände dumpern till NCC:s stentäkt i Södra Sandby utanför Lund, där den kommer vara en del av arbetet med att producera stenmaterial till nya vägar, infrastruktur, hus och andra byggprojekt.

‒ Det är fantastiskt roligt att vi nu har denna världskändis på plats i NCC:s täkt. Samhället är beroende av sten- och bergmaterial under överskådlig tid framöver för att bygga den infrastruktur som efterfrågas. Det är då viktigt att vi bedriver arbetet i våra täkter på ett hållbart sätt. Här ser vi att till exempel maskiner och teknik kan bidra till minskade utsläpp, säger Ylva Lagesson, affärsområdeschef NCC Industry.

NCC och Volvo Group har samarbetat under flera års tid för att tillsammans söka innovativa lösningar och ny teknik som kan driva utvecklingen framåt och som går i linje med NCC:s hållbarhetsmål. Till exempel arbetar parterna med effektiva lastningsmetoder för minskat antal transporter i projekt Västlänken i Göteborg.

‒ För att den hållbara förflyttningen ska vara möjlig behövs långsiktiga och proaktiva samarbeten likt det vi har här i Skåne med Volvo CE och SSAB. Jag hoppas att täkten i Södra Sandby kan fortsätta vara en plats där vi testar ny teknik och hållbara lösningar, avslutar Ylva Lagesson.

  • Foto: Ann-Katrin Johansson

  • Foto: Ann-Katrin Johansson

  • Foto: Ann-Katrin Johansson

  • Från vänster: Carl Slotte, regionansvarig Europa Volvo CE, Hanna Strömberg, dumperförare, Ylva Lagesson, affärsområdeschef NCC Industry, Melker Jernberg, CEO Volvo CE, Joakim Arndorw, VD Swecon och Thomas Svärd, säljare Swecon. Foto: Ann-Katrin Johansson