NCC har infört NCC Site introduction – ett digitalt verktyg för förbättrad säkerhet och kontroll

Under våren har NCC infört NCC Site introduction som är ett nytt enhetligt och gemensamt digitalt verktyg för arbetsplatsintroduktioner. Verktyget ska ge snabbare produktionsstart och säkrare arbetsplatser. Under våren har man börjat introduktionen i Sverige och på sikt kommer verktyget införas inom hela NCC.

Varje år introducerar NCC över 100 000 människor till företagets arbetsplatser. Det omfattar egna medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners. Arbetsplatsintroduktionen är en viktig process som behövs för att skapa säkra och effektiva arbetsplatser. Under våren infördes den nya digitala introduktionsrutinen i NCC:s svenska verksamhet och kommer på sikt även införas i övriga länder.

Möjliggör snabbare och säkrare produktionsstart

Introduktionen omfattar allt en medarbetare, underentreprenör eller partner behöver veta innan de anländer till en ny arbetsplats. Genom att tillgängliggöra många delar av introduktionen redan innan det första besöket på arbetsplatsen har man kunnat öka kunskapen om arbetsplatsen, och kontrollen över relevanta kravutbildningar och certifikat förbättrats, vilket förbättrar säkerheten på arbetsplatsen.

Genom bättre överblick och kontroll i kombination med den tid som frigörs kan platsledningen, utöver att förbättra kvalitet och säkerhet på arbetsplatsen, även få bättre kontroll över underleverantörskedjan.

Den nya digitaliserade arbetsplatsintroduktionen sparar tid för all inblandade då mycket manuellt arbete och många upprepningar av möten och introduktioner har kunnat ersättas. Verktyget minskar även behovet av administration.

- Resultatet efter genomförda tester har visat att NCC Site introduction kommer att bidra med ett tydligt värde, både genom att skapa säkrare arbetsplatser med bättre kontroll och genom att lösningen blir ett verkligt stöd och kan underlätta hanteringen av alla de introduktioner som NCC gör dagligen, säger Marie Reifeldt, Head of HR NCC.

Marie Reifeldt, Head of HR NCC.
Marie Reifeldt, Head of HR NCC.

Anpassad introduktion

Alla administrativa steg finns tillgängliga digitalt, och förberedande aktiviteter ska göras individuellt. Stegen kan göras via en smart telefon eller dator, på den tid som passar individen bäst. Alla får som vanligt ett personligt välkomnande på arbetsplatsen, även om introduktionen gjorts digitalt.