NCC förstärker VA-systemet i Ale kommun norr om Göteborg

I samverkan med Ale kommun förbereder nu NCC för att bygga en överföringsledning och tre pumpstationer i Ale, norr om Göteborg. Affären är en totalentreprenad i samverkan.

Tillsammans ska parterna planera och senare bygga 12 km överföringsledning, tre pumpstationer och en ny dricksvattenledning längs med Göta Älv i Ale kommun. Uppdraget omfattar projektplanering, byggnation och anläggning av systemet. 

Projektet går ut på att göra det kommunala avloppssystemet säkrare och mer robust för framtiden. Genom det nya systemet ökar kapaciteten i avloppssystemet och avloppsvattnet från kommunen tas om hand på ett säkert sätt. Projektet utförs för att kunna leva upp till dagens miljökrav och för att minska risken för påverkan på Göta Älv – som är ett vattenskyddsområde och dricksvattentäkt för Göteborg med omnejd. 

– NCC har stor erfarenhet av att bygga VA-lösningar. När vi, som här, får vara med redan från ett tidigt skede kan vi bidra med värdefull kunskap genom hela processen och tillsammans med Ale kommun fatta beslut som gör lösningarna ännu bättre. Komplexa projekt som VA-lösningar utförs bäst i partnering då beställaren kan dra full nytta av vår erfarenhet och expertis, säger Torbjörn Fant, avdelningschef, NCC Infrastructure, 

Uppdraget är en totalentreprenad i partnering. Projektplaneringen påbörjas nu och produktionen är planerad att starta i slutet av året. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Leman, affärschef, NCC Infrastructure, linda.leman@ncc.se 
Carin Kärrberg, kommunikationspartner, NCC Sverige, carin.karrberg@ncc.se