NCC medverkade vid Regeringens nationella klimatmöte 16 juni

Den 16 juni i år höll Regeringen ett nationellt klimatmötet för att tillsammans med näringslivet diskutera en klimathandlingsplan för att nå de nationella klimatmålen. NCC var ett av de inbjudna företagen, och deltog som enda byggbolag i en av 4 paneler. I mötet företräddes NCC av Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Henrik Landelius deltog i panelsamtal 2: Hela vägen till noll, som leddes av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Panelen diskuterade exempel där man övervunnit utmaningar med målkonflikter inom dagens lagar och regler.

NCC:s budskap var bland andra att vi har möjlighet att reducera klimatpåverkan från våra byggprojekt med hela 50%, och att vi söker samverkan med beställare och offentlig sektor för att få detta att hända.

NCC:s Henrik Landelius deltar i panelsamtal på Nationellt klimatmöte 16 juni 2023
Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet