Investor Relations

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklings- företagen med en omsättning på 57 miljarder SEK och 12 200 medarbetare.

IR-frågor: ir@ncc.se

Börsinformation

NCC:s årsstämma 2024

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning, nytt långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen avseende överlåtelse och återköp av egna aktier av serie B.

Omvandling av aktier i NCC AB, mars 2024

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 är publicerad

NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig digitalt på ncc.se/ir.

Förändring i NCC:s koncernledning

Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, har beslutat sig för att lämna NCC för andra uppdrag. Hon har varit kommunikationsdirektör sedan mars 2019.

Kallelse till NCC:s årsstämma 2024

Årsstämman i NCC AB äger rum på SPACE Arena, Sergelarkaden, Sergels torg, Stockholm, tisdagen den 9 april 2024, kl. 15.30.

Maria Grimberg, Head of Communication.

Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group

070 896 12 88 Skicka mail