Investor Relations

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklings- företagen med en omsättning på 57 miljarder SEK och 12 200 medarbetare.

IR-frågor: ir@ncc.se

Börsinformation

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC säljer kontorsfastigheten Company House IV till PensionDanmark

NCC säljer Company House IV, den sista kontorsfastigheten i Delta Park, Vallensbaek strax utanför Köpenhamn, för närmare 340 MSEK.

Valberedningen föreslår Alf Göransson till ny ordförande i NCC

NCC:s valberedning föreslår Alf Göransson att bli vald till ny styrelseordförande i NCC vid nästa ordinarie bolagsstämma som äger rum den 1 april 2020. Detta efter att nuvarande ordförande Tomas Billing har avböjt omval.

Maria Grimberg, Head of Communication.

Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group

070 896 12 88 Skicka mail