Investor Relations

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklings- företagen med en omsättning på 54 Mdr SEK och 14 500 medarbetare.

IR-frågor: ir@ncc.se

Börsinformation

Delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2022

Året avslutat stabilt

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group