NCC Perspektiv: Hur bygger vi Sveriges nya energisystem?

Den pågående energikrisen är en av vår tids största samhällsutmaningar. Utan god och förutsägbar tillgång på energi kan inte Sverige utvecklas. Ska vi nå Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 och klara omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver elanvändningen i Sverige öka kraftigt de närmsta 20 åren.

Se panelsamtalet arrangerat av NCC tillsammans med Energiföretagen.