NCC Perspektiv: Hur bygger vi Sveriges nya energisystem?

I energirapporten vill vi sätta fokus på en av vår tids största samhällsutmaningar: den pågående energikrisen. Utan god och förutsägbar tillgång på energi kan inte Sverige utvecklas. Ska vi nå Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 och klara omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver elanvändningen i Sverige öka kraftigt de närmsta 20 åren.

Se panelsamtalet arrangerat av NCC tillsammans med Energiföretagen.