Tankbeläggningar - med tanke på ytan

Tankbeläggningar har som specialitet ytbehandling av vägar, vilket är ett konkurrenskraftigt alternativ. Tankbeläggningar utför ett antal olika typer av ytmetoder, såsom ytbehandling på befintlig asfaltbeläggning, ytbehandling på grus, förseglingar av beläggningar samt indränkning av makadam. Utrustningen består av moderna fordon och maskiner; spridarbilar, Phoenix singelspridare, depåtankar och makadamutläggare.

Kunnande i ytbehandling

Arbetsledningen har väl dokumenterat kunnande i ytbehandling och kan med sin erfarenhet vägleda kunderna till den bästa metoden. Driftpersonalen är utbildade på både fordon och utrustning samt har god erfarenhet av de uppgifter de utför. De har även den utbildning som krävs av Trafikverket och NCC.

Passar stora och små

De arbeten som utförs är på uppdrag av allt ifrån kompletta grupper från Trafikverket till kommuner, driftsområden och vägföreningar. Organisationen är flexibel för att passa såväl stora som små arbetsplatser och tillsammans med den kompletta mobila enheten så är tankbeläggningar ett slagkraftigt alternativ till annan beläggning.

Lång livslängd till ett lågt pris är lika med nöjda kunder.