Investor Relations

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklings- företagen med en omsättning på 54 Mdr SEK och 12 500 medarbetare.

IR-frågor: ir@ncc.se

Börsinformation

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Omfattande genomlysning belastar resultatet

NCC presenterar ny väg framåt samt preliminärt Q3 resultat belastat av avsättningar och omvärderingar

Efter en omfattande genomgång av NCC presenterar bolaget ett antal åtgärder för att förbättra lönsamheten. Kvartalet belastas av avsättningar för tvister och garantier, omvärdering av vissa utvecklingsfastigheter samt nedskrivningar på sammanlagt 1 565 MSEK. Rörelseresultatet för tredje kvartalet beräknas därmed bli -1 108 MSEK.

Information gällande omvärderingar i NCC och preliminärt resultat för Q3

Maria Grimberg, Head of Communication.

Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group

070 896 12 88 Skicka mail