Förmåner och kompensation

NCC är en ansvarstagande, stabil och långsiktig arbetsgivare. Som medarbetare på NCC har du tillgång till en rad förmåner som berikar både din karriär och underlättar ditt vardagsliv. Förmånerna är individuella och kan variera mellan länder, orter och roller, men här följer en övergripande beskrivning.

Arbetsmiljö               

En god arbetsmiljö kan tyckas självklar, men vi vill ändå understryka att Arbetsmiljö och säkerhet alltid ligger överst på agendan på NCC. Vi ska kunna erbjuda trygga och säkra arbetsplatser för våra medarbetare. Med en bra arbetsmiljö menar NCC både den fysiska och psykosociala miljön.

  • Vi driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, från projektets dagliga säkerhetsgenomomgången till strategisk planering utifrån tydliga mål för hela koncernen.
  • Trygg och långsiktig arbetsgivare som månar om personal och en öppen, inkluderande kultur

Ekonomisk ersättning, pension och försäkringar

NCC erbjuder marknadsmässiga löner och bonusupplägg. I samband med föräldraledighet erbjuds medarbetaren föräldralön.

Vi erbjuder kollektivavtalsenlig tjänstepension för alla anställda. Som anställd tjänstemans har du även möjlighet att löneväxla till extra pension, allt för att du skall känna dig trygg när du väljer att gå i pension.

Som anställd har du försäkringar mot arbetsskada och när du reser i tjänsten. Du har också möjlighet att frivilligt teckna förmånliga försäkringar såsom livförsäkring, barnförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring.

Föräldralön

NCC vill underlätta för alla föräldrar när de väljer att stanna hemma med sina barn och erbjuder därför en ersättning utöver föräldrapenning från Försäkringskassan. Hos NCC kan du som är förälder få föräldralön enligt kollektivavtal och föräldralön enligt NCC:s egna regelverk.

Individuell kompetensutveckling

NCC erbjuder individuell utveckling genom hela medarbetarens karriär. Alla medarbetare har utvecklingssamtal för att planera och följa upp din individuella utveckling. Samtalen är viktiga verktyg för att planera karriärvägar, sätta utbildningsplan samt bevaka utvecklingsmöjligheter inom företaget.

NCC har en bred portfölj av interna utbildningar, här är några exempel:

  • Ledarskapsprogram riktar sig till ledare på olika nivåer
  • Mega Project Management Academy erbjuder spetsutbildning för branschens bästa projektledare
  • Arbetsledarskolan och Platschefsprogrammet är exempel på program som ger möjligheten att ta nästa steg i karriären inom företaget.

Avtalade rabatter och förmånsportal

Som medarbetare på NCC har du tillgång till ett stort och varierande antal rabatter. Urvalet varierar men här är några exempel

  • Förhandlade rabatter hos butiker, kultur och nöje, hälsa och livsstil via förmånsportalen NCC Benifits.
  • Lunchförmån
  • Flextid

Personalföreningar

Det ideella föreningslivet är en levande del av NCC och våra värderingar. Som anställd kan du botanisera bland föreningar, klubbar och nätverk inom en rad olika områden. Exempel är idrotts- och konstföreningar, kamratklubbar, karriärnätverk för unga medarbetare, kvinnliga nätverk.

Stugbokning

Som anställd hos NCC har du förmånen att få hyra hus och lägenheter genom NCC:s Personalstiftelse som arbetar för att du som medarbetare ska få tillgång till rekreation och en bra fritid. Du kan välja mellan fyra olika områden i Sverige samt Fuengirola i Spanien.

Friskvård

NCC arbetar hälsoförebyggande och har olika erbjudanden inom friskvård, såsom ett generöst friskvårdbidrag, erbjudanden hos ett flertal träningsanläggningar och för friskvårdsrådgivning.

Inkluderande prestationskultur

NCC vill att alla medarbetare är delaktiga i företagets utveckling. Fyra gånger om året genomför vi medarbetarundersökning – NCC Employee Voice. Resultatet ligger till grund för hur chefer och medarbetare tillsammans planerar förbättringar av gruppens prestation och arbetsmiljö.

NCC är övertygade om att mångfald och inkludering bidrar till förbättrad verksamhet och arbetsmiljö. Därför jobbar vi kontinuerligt för att öka mångfalden i företaget och med konkreta åtgärder för att stärka en inkluderande miljö.