NCC Projektering

Organisationen BEAst har tillsammans med NCC, Skanska, Veidekke och JM tagit fram en branschgemensam standard för att digitalisera och standardisera hanteringen av system- och bygghandlingar. Projektet har finansierats av SBUF.

Stödverktygen för att hantera granskningskommentarer och samverkan i realtid med alla projektdeltagare genom Bluebeam Studio Session finns via Bluebeam Revu Extreme.

Nedan kan du som inbjuden deltagare:

 • Introduktion och guider till effektivare granskning
 • Bluebeam Revu profil med markeringsverkyg för granskningskommentarer och statushantering
 • PDG Guidelines med exempel för att säkerställa tekniska kvalitén i handlingarna inför granskning

Inbjudan till projektets granskning via Bluebeam Extreme Studio Session kommer från respektive ansvarig projekteringsledare.

Guider:

Guiderna är anpassade att även enkelt kunna se via mobila enheter som smartphone och surfplattor.

Projektör och deltagare i granskning:

 1. Kom igång 
 2. PDF Guidelines med exempel
 3. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme
 4. Deltagare i granskning

Projekteringsledare eller administratör för granskningen:

 1. Kom igång 
 2. PDF Guidelines med exempel
 3. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme
 4. Förberedelse av granskningshandlingar       
 5. Starta granskning
 6. Deltagare i granskning
 7. Granskningsprocessen
 8. Avsluta och arkivera