BEAst Namnruta

Standard Namnruta

BEAst Namnruta är framtagen för att underlätta en enhetlig hantering av grundläggande metadata i handlingar och på dokumentplattformar.

Namnrutan behandlar information för:

  • Godkännandeprocess
  • Beställare och projektinformation
  • Ansvarig part
  • Beskrivande innehåll

För att säkerställa rätt teknisk PDF-kvalitet inför leverans av handlingar har BEAst PDF Guidelines tagits fram. BEAst Document API och BEAst Namnruta – Termlista och metadata speglar namnrutan för att förenkla hanteringen vid leverans av handlingar till dokumentplattformar och överföring med stöd av API mellan dokumentplattformar. BEAst Handlingsförteckning  finns under BEAst Hänvisningar i handlingar.

Anvisningen riktar sig i första hand till projektörer och konsulter inför leverans av handlingar från CAD-system. Beställare i form av byggherrar, entreprenörer med flera kan använda det som ett krav och kunskapsdokument för att skapa bättre kvalitet i projektets handlingar. Det finns för närvarande ingen engelsk version.

Anvisningar och mallar


BEAst Namnruta – Byggnad 2.1 för CAD-system


BEAst Namnruta – Anläggning 2.1 för CAD-system


BEAst Namnruta – PM ändring

BEAst Namnruta hänvisningar till SIS standarder har reviderats.  PM redovisar vilka ändringar som har gjorts. Inga förändringar i namnrutan avseende begrepp, termer och metadata, utan endast anpassningar till nya SIS standarder.