BEAst BIM

Syftet med BEAst BIM är att bidra till strukturering av informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering (BIM).

Anvisningar, guider och mallar är branschgemensamt framtagna för praktisk tillämpning genom BEAst med stöd av SBUF för att enkelt komma igång med tillämpningen. Materialet är kostnadsfritt och tillgängligt för alla att ladda ned.

BEAst Modelleringskrav

Modelleringskrav i tidiga skeden

BEAst Modelleringskrav – Tidiga skeden är framtagen för att ge olika parter som beställare, projektör och entreprenören gemensam målbild för detaljeringsnivå på modellering. Modelleringskraven bygger på en strukturering och standardisering av grundläggande branschkrav i syfte att effektivisera samarbete och öka värdet och nyttan av digitaliseringen.

BEAst Modelleringskrav – Tidiga skeden är uppdelad per målgrupp:

  • Beslutsunderlag
    Riktar sig till beslutsfattare på beställarsidan och beskriver i stora drag varför beställare bör hänvisa till anvisningen i sina projekt.
  • Beställarstöd
    Riktar sig till beställarens projektledare och beskriver kortfattat de steg som krävs för att tillämpa anvisningen i sina projekt.
  • Anvisning
    Riktar sig till projektörer samt utgör projektets huvuddokument och beskriver grundläggande modelleringskrav. Praktisk anvisning med tydliga exempel på hur modeller ska se ut, vilken information de ska innehålla och hur de ska vara strukturerade.

Anvisning och material