BEAst Document API

Anvisning för överföring av handlingar

BEAst Document API är framtaget för att minska dagens manuella hantering och kvalitetssäkra överföring av handlingar mellan dokumentplattformar. BEAst Namnruta – Termlista och metadata har tagits fram och speglar namnrutan för att förenkla hanteringen vid leverans av handlingar till dokumentplattformar och överföring med stöd av API mellan dokumentplattformar.

BEAst Document API senaste gällande version omfattar:

Ett alternativ till API-lösning senaste gällande version är att skicka XML-meddelanden: