BEAst Effektivare granskning

Standard för granskning av handlingar

BEAst Effektivare granskning är en branschgemensam standard framtagen av JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke med stöd av SBUF för att digitalisera och standardisera statushantering av granskningskommentarer. Fokus är godkännandeprocessen av system- och bygghandlingar under projektering för att säkerställa produkt till kund.

Vid tillämpning av standarden har systemstöd Bluebeam Revu använts. Funktioner som tagits fram är gemensam granskningsprofil med stämplar, markeringsverktyg för granskningskommentarer och statushantering för att enhetligt verifiera och dokumentera granskning. Standarden och statushanteringen med stöddokument som är framtagen är fri att användas av alla systemstöd. Det finns för närvarande ingen engelsk version.

För att underlätta granskning och säkerställa rätt teknisk PDF-kvalitet inför leverans av handlingar har BEAst PDF Guidelines och BEAst Hänvisningar i handlingar tagits fram.

Nedan hittar du:

 • Anvisning och videoguider för tillämpning av standarden
 • Gransknings-PM för att verifiera och dokumentera granskningen
 • Bluebeam Revu granskningsprofil med stämplar och markeringsverktyg

Anvisning

Videoguider

Projektör eller deltagare i granskningen:

 1. Kom igång   05:00 min
 2. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme   09:00 min
 3. Introduktion BEAst Effektivare Granskning 2.0   18:00 min
 4. Deltagare i granskning   07:00 min

Projekteringsledare för granskningen:

 1. Kom igång    05:00 min
 2. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme   09:00 min
 3. Introduktion BEAst Effektivare Granskning 2.0  18:00 min
 4. Förbereda granskningshandlingar   06:00 min       
 5. Starta granskning   05:00 min
 6. Deltagare i granskning   07:00 min
 7. Avsluta och arkivera   03:00 min
 8. Användartips   02:00 min

Gransknings-PM

Granskningsprofil

Bluebeam Revu

Bluebeam-frågor

1