Tillämpning Bluebeam Revu

Nedan hittar du: Anvisning och videoguider för tillämpning av standarden, gransknings-PM för att verifiera och dokumentera granskningen och Bluebeam Revu granskningsprofil med stämplar och markeringsverktyg.