Kontorshus för IT-verksamheten i Örebro

NCC bygger en ny fastighet med kontorslokaler som ska samla IT-verksamheten i länet. Uppdraget genomförs i partneringsamarbete med Region Örebro län.

Den nya byggnaden uppförs på området vid Universitetssjukhuset Örebro och ska samla länets IT-verksamheter, som idag är utspridd på flera platser. Projekt går därför under namnet IT-huset. Huset placeras i norra delen av Kvarteret Rustmästaren, mot Fredsgatan och Faktorigatan.

Byggnaden kommer att omfatta cirka 5 500 kvadratmeter. Huset i två sektioner om två till tre plan samt en vindsvåning. En del av byggnaden kommer att få en källarvåning. Förutom kontorslokaler kommer huset även att rymma datahall, mindre lagerytor, godsmottagning och teknikutrymmen. 

Miljöbyggnad på högsta nivå

Byggnaden får en hög miljöprofil och ambitionen är att uppnå Miljöbyggnad Guld med låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och bra materialval. Miljöcertifiering innebär att aktivt arbeta med miljö och hållbarhet genom hela byggprocessen och tillsammans med alla involverade aktörer ser NCC till att önskad certifieringsnivå kan uppnås. 

Samverkan från tidigt skede

Samarbetet genomförs i partnering, en samarbetsform där parterna genomför uppdraget med projektets bästa i fokus. I den första fasen har parterna tillsammans planerat, budgeterat och projekterat uppdraget i syfte att komma överens om en riktkostnad för uppdraget.

Byggnationen startade våren 2020 och huset planeras stå klart våren 2022.

NCC har stor erfarenhet av att bygga driftsäkra och flexibla byggnader med höga krav på energieffektivitet. Vi ser fram emot att tillsammans med Region Örebro län skapa ändamålsenliga och moderna lokaler för medarbetarna och bidra till en effektivare verksamhet.
Pontus Nilsson, affärschef
Pontus Nilsson

Affärschef, NCC Building Sweden