Ett ännu mer hållbart byggande helt i trä i Örebros Norrstjärnan

Projekt Norrstjärnan i Örebro visar hur träbyggnationer bidrar till mindre miljöpåverkan. NCC har i partnering med Örebrobostäder byggt tre höghus, där stomme, väggar och våningsplan består helt av trä. I projektet ingår också en förskola.

Projektet Norrstjärnan består av 71 hyresrätter och en förskola med tio avdelningar. I bottenplan har förskolans lokaler byggts i betong och ovanför dessa tre huskroppar helt i trä på vardera sex våningar. Byggsystemet för de tre höghusen består av massivt korslimmat trä som ger en stabil konstruktion.

Mindre klimatpåverkan med trä

Att bygga i trä har stor hållbarhetsfördelar med tanke på byggmaterialet, transport och slutskede. Trä som byggmaterial är förnybart, det bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid från luften. På Norrstjärnan byggs stommen med KL-trä som är ett starkt material i förhållande till sin vikt och har ett snabbt montage, med mindre störningar för omgivningen. På det hela taget innebär det en mindre klimatpåverkan .

Tidig involvering för projektets bästa

Norrstjärnan är dessutom ett partneringprojekt, vilket innebär en öppen dialog och löpande gemensamma beslut mellan NCC och Örebrobostäder, ÖBO. Partnering som arbetssätt med tidig involvering och ett lösningsorienterat arbetsklimat har verkligen varit receptet till framgång. Att i tidigt skede utreda och lösa frågeställningar tillsammans skapar de bästa förutsättningarna att lyckas när produktionen startar.

Byggnationen påbörjades under våren 2018 och inflyttning skedde under första delen av 2020.

 

På projektet Norrstjärnan, innebär byggnationen med trästomme 44% lägre klimatpåverkan jämfört med betongstomme. Trä är ett fantastiskt konstruktionsmaterial och nu finns det även fler tillverkningsfabriker av KL-trä i Sverige vilket gör att vi kan minska klimatpåverkan av våra transporter
Linda Cusumano, gruppchef på Engineering & Sustainability på NCC
Stort fokus på planering, kvalitetsarbete och erfarenhetsåterföring i produktionen har varit en nyckel till framgång i projektet. Tillsammans med specialisterna från teknik och hållbarhet samt övriga aktörer, så har vi lyckats hantera dessa utmaningarna i ett tidigt skede
Emma Engström, Affärschef på NCC
Emma Engström

Affärschef, NCC Building Sweden