Ett ännu mer hållbart byggande helt i trä i Örebros Norrstjärnan

Projektet Norrstjärnan i Örebro visar hur träbyggnationer bidrar till mindre miljöpåverkan. NCC bygger i partnering med Örebrobostäder tre höghus, där stomme, väggar och våningsplan består helt av trä. I projektet ingår också en förskola.

Projektet Norrstjärnan består av 71 hyresrätter och en förskola med tio avdelningar. I bottenplan har förskolans lokaler byggts i betong och ovanför dessa tre huskroppar helt i trä på vardera sex våningar. Byggsystemet för de tre höghusen består av massivt korslimmat trä som ger en stabil konstruktion.

“På projektet Norrstjärnan, innebär byggnationen med trästomme 44% lägre klimatpåverkan jämfört med betongstomme. Trä är ett fantastiskt konstruktionsmaterial och nu finns det även fler tillverkningsfabriker av KL-trä i Sverige vilket gör att vi kan minska klimatpåverkan av våra transporter”

- Linda Cusumano, gruppchef på Engineering & Sustainability på NCC

“Stort fokus på planering, kvalitetsarbete och erfarenhetsåterföring i produktionen har varit en nyckel till framgång i projektet. Tillsammans med specialisterna från teknik och hållbarhet samt övriga aktörer, så har vi lyckats hantera dessa utmaningarna i ett tidigt skede”

- Emma Engström, Affärschef på NCC

Sara Eriksson

Projektchef, NCC Building Sweden