Byggen med ögon in i framtiden på Kulturkvarteret i Örebro

Kulturkvarteret i Örebro är ett projekt som genomförs i partnering mellan NCC och Örebroporten, med stort fokus på det digitala.

Uppdraget är en totalentreprenad i partnering, en samarbetsform där bägge parter från start bidrar med kunskap och erfarenheter för projektets bästa i fokus. Sedan slutet av 2017 har parterna tillsammans planerat och projekterat och nu enats om byggnationen och slutgiltigt utseende. Projektet genomförs med många digitala verktyg så som Visual Design and Construction (VDC) och helt digitala byggritningar. Parterna även utvecklar tillsammans en digital förvaltningsmodell för kvarteret.

Kulturkvarteret blir en byggnad på 14 000 kvadratmeter fördelat på sex våningar. I huset kommer det bland annat byggas ett nytt stadsbibliotek, en aula, en kulturskola med till exempel annat dans- och musiksalar I entréplanet kommer en stor multiscen att rymmas med en flexibel scen och skjutbara läktare för till exempel repetitioner, konserter och föreläsningar.

Byggnaden miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. Kulturkvarteret har ritats av Wingårdhs arkitekter.

Byggnationen påbörjades hösten 2018 och projektet beräknas vara färdigställt under våren 2021.

“Det här är ett jätteintressant projekt i ett centralt läge i Örebro. Det är mycket tillfredsställande att se hur starkt Örebroporten har värderat vårt erbjudande med en digitaliserad byggprocess, genomtänkta logistiska lösningar och en stark organisation. Tillsammans genomför vi nu ett projekt som kommer att ge Örebroarna stort värde över lång tid.”

- Henrik Landelius

Adam Lennartsson

Produktionschef, NCC Building Sweden

Emma Engström

Affärschef, NCC Building Sweden