Foto: NCC

Nytt häkte i Kristianstad

NCC bygger i samverkan med Intea och Kriminalvården nytt häkte och lokaler för frivård i Kristianstad. Häktet och frivården är en del av Kristianstads nya rättscentrum.

Den nya byggnaden för Kriminalvården omfattar cirka 17 000 kvadratmeter och byggs i direkt anslutning till Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens lokaler i det nya rättscentrum som växer fram på den gamla godsbangården norr om Kristianstad centralstation. Förutom ett nytt häkte kommer de nya lokalerna även innehålla lokaler för frivård och nationella transportenheten.

Det nya häktet, med cirka 100 platser, är en del av hur Kriminalvården rustar för behovet av fler platser framöver. Projektet väntas stå klart 2024 och ge cirka 80 nya arbetstillfällen.

Häktet är ett komplext projekt med särskilda krav för att verksamheten långsiktigt ska fungera bra, där NCC drar nytta av erfarenheter av liknande projekt och även kan dela kunskap mellan pågående projekt med hög säkerhetsklass inom koncernen. Projektet ska miljöcertifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM, nivå Excellent.

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Intea och Kriminalvården har planerat, budgeterat och projekterat program- och systemhandlingar samt enats om en målkostnad för uppdraget för att därefter påbörja byggnationen, vilket skedde våren 2022.

Bilder från första spadtaget 23 mars 2022 samt löpande under bygget. Foto: NCC

Bild på Ulf Jönsson, affärschef Sydväst, NCC Building Sweden.
Ulf Jönsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden