Arkitektskiss: Krook & Tjäder

Nytt häkte i Kristianstad

NCC ska i samverkan med Intea och Kriminalvården bygga ett nytt häkte och lokaler för frivård i Kristianstad. Häktet och frivården är en del av Kristianstads nya rättscentrum.

Den nya byggnaden för Kriminalvården omfattar cirka 17 000 kvadratmeter och byggs i direkt anslutning till Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens lokaler i det nya rättscentrum som växer fram på den gamla godsbangården norr om Kristianstad centralstation. Förutom ett nytt häkte kommer de nya lokalerna även innehålla lokaler för frivård och nationella transportenheten. 

Häktet är ett komplext projekt med särskilda krav för att verksamheten långsiktigt ska fungera bra, där NCC drar nytta av erfarenheter av liknande projekt och även kan dela kunskap mellan pågående projekt med hög säkerhetsklass inom koncernen.

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Intea och Kriminalvården har planerat, budgeterat och projekterat program- och systemhandlingar samt enats om en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjades innan sommaren. Nu övergår projektet i byggfas. Markarbetet påbörjas i början av 2022 och häktet beräknas stå klart 2024.

Det nya häktet kommer att bli en viktig del i Sveriges modernaste rättscentrum och det känns jätteroligt att nu få påbörja bygget tillsammans med NCC, som besitter gedigen kompetens och erfarenhet av denna typ av projekt.
Peter Jacobsson, projektchef Intea
Bild på Ulf Jönsson, affärschef Sydväst, NCC Building Sweden.
Ulf Jönsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden