Foto: Joakim Kröger

Lunds tingsrätt

På uppdrag av Specialfastigheter har NCC byggt Lunds nya miljöklassade tingsrätt. Tingsrätten ligger precis väster om centralstationen och är en ståtlig del i vyn som möter besökare och invånare vid ankomsten till Lund med tåg.

Byggnaden har ett modernt och stilfullt arkitektoniskt uttryck, samtidigt som den uppfyller de höga säkerhetskrav som tingsrättens verksamhet ställer. Byggnaden är 12 400 kvadratmeter, disponerat på sju plan varav ett under mark. Fasaden utgörs i huvudsak av koppar och glas medan sockeln består av kalksten, interiört dominerar askträ. Arkitekt är FOJAB arkitekter.

Byggnaden har klassificeras enligt Miljöbyggnad nivå guld, vilket innebär att energianvändningen blir 38 procent lägre än byggreglerna för södra Sverige. 

Projekt Lunds nya tingsrätt var en föregångare inom VCD, virtual design and construction, och ett av NCC:s första papperslösa bygge.