NCC plockar hem tre nomineringar i Årets Bygge

Nomineringarna för samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris Årets Bygge har presenterats. NCC har inte mindre än tre projekt bland de tjugo nominerade bidragen; Lunds nya tingsrätt, Dubbelspåret Strängnäs – Härad samt ledningshöjningen Hamra – Åker. Vinnaren utses den 26 mars 2019.

Årets Bygge sätter fokus på̊ Sveriges mest fantastiska projekt som färdigställts under 2018. Tävlingen ser till kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form och gör en samlad bedömning av vilket projekt som är bäst. Infrastrukturprojekt har fått en större plats i tävlingen jämfört med tidigare och det syns i NCC:s nomineringar.

Lunds nya tingsrätt - en byggnad där gestaltning och funktion går hand i hand

I Skåne har NCC på uppdrag av Specialfastigheter byggt Lunds nya miljöklassade tingsrätt. Byggnaden har fått ett modernt och stilfullt arkitektoniskt uttryck, samtidigt som den uppfyller de höga säkerhetskrav som tingsrättens verksamhet ställer.

Byggnaden är 12 400 kvadratmeter stor, disponerat på sju plan varav ett under mark. Fasaden utgörs i huvudsak av koppar och glas medan sockeln består av kalksten. Byggnaden har klassificerats enligt Miljöbyggnad nivå guld, vilket innebär att energianvändningen blir 38 procent lägre än byggreglerna för södra Sverige. Innemiljön innehåller omsorgsfullt valda material med fokus på hållbarhet.

Dubbelspår mellan Strängnäs och Härad – samverkan för ökad kapacitet på Svealandsbanan

NCC har gynnat den regionala utvecklingen i Sörmland genom utbyggnaden av Svealandsbanan med dubbelspår på sträckan mellan Strängnäs och Härad. Uppdragsgivare för projektet var Trafikverket och samverkan och innovativa lösningar har borgat för ett smidigt projekt.

I uppdraget ingick bland annat att bygga 8,5 kilometer dubbelspår, tre kilometer bergtunnel och nio broar. Den omfattande utbyggnaden innehåller flera olika delar varför NCC har lagt stor vikt vid den övergripande projektstyrningen redan från ett tidigt skede. Samsyn och samverkan har spelat en central roll i projektet som möjliggjort att tågresandet på Svealandsbanan kan gå med ökad turtäthet.

-En av framgångsfaktorerna i detta projekt har varit det nära samarbete vi haft med vår uppdragsgivare Trafikverket som vi delat etablering med. Att snabbt kunna lösa frågor som uppstår har gjort att projektet har flutit på smidigt och effektivt och bidragit till att vi hållit tidplan och budget men även att intressenter runt projektet så som kommunen och allmänheten har varit nöjda med genomförandet. Det är väldigt roligt att projektet nu nominerats till Årets bygge, säger Mats Thurhammar, Civil East, NCC Infrastructure.

Ledningshöjning mellan Hamra och Åker – stolparna på 107 meter är de näst högsta i Sverige

I samverkan med Svenska kraftnät har NCC höjt en 800 meter lång 400 kilovolts kraftledning som går mellan öarna Bryggholmen och Oknö i Mälaren. Ledningshöjningen är en del av Mälarprojektet som ingår i regeringens Nationella transportplan 2010–2021 där Sjöfartsverket har fått uppdraget att möjliggöra trafik med större fartyg till Västerås och Köping.
Att höja kraftledningen var en utmaning på flera sätt. Det omgivande vattnet, de höga höjderna och den skyddsvärda miljön runt i kring ställde höga krav inte minst på logistiken.