Arkitektskiss: Krook & Tjäder
Illustrationsbild på det nya rättscentrumet i Kristianstad. Illustration: Krook & Tjäder

NCC och Intea samverkar kring nytt häkte i Kristianstad

NCC har inlett ett samarbete med Intea om nybyggnad av ett häkte i Kristianstad åt Kriminalvården. I ett första steg ska NCC och Intea tillsammans planera och budgetera projektet.

Det nya häktet, som planeras omfatta cirka 15 000 kvm, kommer att utgöra en del av det nya rättscentrum som växer fram i Kristianstad godsbangårdsområde strax norr om centralstation och i direkt anslutning till Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens lokaler.

- Med detta projekt ska vi omvandla den gamla bangården längs med järnvägen till funktionell stadsmiljö. I och med Kriminalvårdens etablering på platsen skapar vi Sveriges modernaste rättscentrum, säger Peter Jacobsson, projektchef Intea.

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Intea och Kriminalvården ska planera, budgetera och projektera program- och systemhandlingar för att ta fram en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjas omgående.

-NCC har stor erfarenhet av liknande projekt. Vår förhoppning är att vi ska kunna teckna entreprenadavtal senare i år och vi ser fram emot att tillsammans med Intea skapa ändamålsenliga lokaler till Kriminalvårdens verksamhet, säger Ulf Jönsson, affärschef NCC Building Sverige.

Arkitektskiss: Krook & Tjäder