NCC bygger häkte i Kristianstad

NCC ska i samverkan med Intea och Kriminalvården bygga ett nytt häkte och lokaler för frivård i Kristianstad. Häktet och frivården är en del av Kristianstads nya rättscentrum. Ordervärdet uppgår till 680 MSEK.


Skissbild: Krook och Tjäder

– Vi driver nu flera projekt av detta slag runt om i landet och vi ser fram emot att kunna leverera en ny anläggning till Kriminalvården i Kristianstad. Det nya häktet kommer att bli en viktig del i Sveriges modernaste rättscentrum och det känns jätteroligt att nu få påbörja bygget tillsammans med NCC, som besitter gedigen kompetens och erfarenhet av denna typ av projekt, säger Peter Jacobsson, projektchef på Intea.

Den nya byggnaden för Kriminalvården omfattar cirka 17 000 kvadratmeter och byggs i direkt anslutning till Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens lokaler i det nya rättscentrum som växer fram på den gamla godsbangården norr om Kristianstad centralstation. Förutom ett nytt häkte kommer de nya lokalerna även innehålla lokaler för frivård och nationella transportenheten. 

– Häktet är ett komplext projekt med särskilda krav för att verksamheten långsiktigt ska fungera bra. Vi drar nytta av erfarenheter av liknande projekt och kan även dela kunskap mellan pågående projekt med hög säkerhetsklass inom koncernen för att skapa värde för Intea och Kriminalvården, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Intea och Kriminalvården har planerat, budgeterat och projekterat program- och systemhandlingar samt enats om en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjades innan sommaren. Nu övergår projektet i byggfas. Markarbetet påbörjas i början av 2022 och häktet beräknas stå klart 2024.

Ordervärdet för affären uppgår till 680 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Jönsson, affärschef NCC Building Sweden, 070 658 12 09, ulf.a.jonsson@ncc.se
Amelie Winberg, presschef NCC, 070 221 13 72, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.