Illustration Hagaborg, Klara arkitekter

Hagaborg flerfamiljshus och förskola

NCC bygger tillsammans med Karlstads Bostads AB nya hyreslägenheter och en ny förskola centralt i Karlstad. Höghusen är de första i Karlstad som byggs med träkonstruktion.

Två nya bostadshus kommer att bilda kvarteret Åkaren och uppförs i området Hagaborg, i Karlstad. 78 hyreslägenheter fördelas i husen som byggs i sju respektive åtta våningar. Lägenheterna blir i storleken 1–4 rum och kök med stora balkonger.

En ny modern förskola byggs i de två första våningarna i ett av husen. Förskolan kommer att omfatta åtta avdelningar med plats för upp till 160 barn.

Bygger med träkonstruktion

Husen byggs med en konstruktion av pelare och balkar i limträ och bjälklag i trä. För ökad stabilitet byggs husens kärna och de första två våningarna i betong. Fasaden blir i tegel och stående träpanel.

Det finns flera fördelar att bygga med trä i det här projektet; snabb montering, mindre störningar för omgivningen och med lättare element kan leveranserna ske med fullastade bilar, vilket minimerar transporterna.
 

På Hagaborg bygger vi nu Karlstads första flerbostadshus med träkonstruktion. Då trä i dagsläget är mindre etablerat än de traditionella stomvalen vid större byggprojekt har vi tillsammans med NCC arbetat fram lösningar och detaljer för projektet. Utgångspunkten är att skapa livskraftiga stadsdelar och attraktiva bostäder för Karlstadsborna.
Lars Brandelius, utvecklingschef KBAB
NCC har gedigen erfarenhet av att skapa attraktiva bostadsmiljöer och är dessutom en av de aktörer som bygger flest skolor i Sverige idag. De lärdomarna och erfarenheterna tar vi med oss till Hagaborg, närmast från projekt Norrstjärnan med ny förskola och hyresrätter i Örebro.
Sara Eriksson, projektchef NCC Building Sweden
Sara Eriksson

Projektchef, NCC Building Sweden