Foto: Klas Andersson
Fasad av vitt bostadshus i Lomma.

Exklusiva bostäder, Lomma strand

På uppdrag av CA Fastigheter har NCC byggt 18 exklusiva bostadsrätter i Lomma strand, Lomma kommun. NCC har tidigare byggt flera liknande bostäder i området åt samma kund.

Uppdraget omfattade två flerbostadshus i fem plan med vardera nio rymliga och välplanerade lägenheter i olika storlek. Bostadshusen har byggts på pelare, vilket ger en svävande och lätt karaktär samt skapar utrymme för bilparkering och källare undertill.

Husen präglas av en tidlös och modern arkitektur, där alla lägenheter har stora balkonger och terrasser med utsikt över strandängarna, dynerna och sundet.

Inom området finns sedan tidigare fyra liknande flerbostadshus med totalt 45 bostadsrätter, som NCC byggt åt samma kund i två etapper under åren 2014–2016. De nya bostadsrätterna har byggts i anslutning till dessa.

De unika bostäderna på pelare är en väldefinierad produkt, där NCC:s erfarenhet från de tidigare projekten samt breda tekniska kompetens kommit väl till pass.