Foto: Studio-E
Bostadsrättter i Ängelholm längs en flod med träd i närheten.