Illustration: Krook & Tjäder Uulas
Trähus omringat av väg, träd och grön växtlighet.

Trädstaden, Åhus

Tillsammans med Lernacken Fastigheter och K-Fastigheter bygger NCC 40 radhus och parhus i ett område kallat "Trädstaden" i Åhus, strax utanför Kristianstad.

Projektet uppförs i Täppet i Åhus, där NCC 2020 tilldelades en markanvisning för området Trädstaden som utvecklats tillsammans med arkitekterna Krook & Tjäder Uulas. Därefter har NCC vidareutvecklat bostäderna tillsammans med Lernacken och K-Fastigheter.

Bostäderna fördelar sig på 19 hyresrätter i samarbete med K-Fastigheter och 21 bostadsrätter i samarbete med Lernacken Fastigheter.

De totalt 40 bostäderna har byggts som radhus och parhus med två till fem bostäder i varje huslänga. Området har tydlig hållbarhetsinriktning, bland annat har husen trä i fasad och konstruktion och befintliga träd på platsen sparas där så är möjligt. Arkitekturen knyter an till traditionell bebyggelse samtidigt som den har ett modernt uttryck.

Tillsammans med NCC och K-Fastigheter har vi skapat träbostäder med arkitektonisk höjd och hög hållbarhetsprofil i Täppet, ett populärt område med närhet till Åhus stadskärna samt vidsträckta sandstränder och fina rekreationsområden alldeles runt husknuten.
Joakim Lindahl, Lernacken Fastigheter
Bild på Ulf Jönsson, affärschef Sydväst, NCC Building Sweden.
Ulf Jönsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden