Illustration: Krook & Tjäder Uulas

Trädstaden, Åhus

Tillsammans med Lernacken Fastigheter och K-Fastigheter ska vi bygga 40 radhus och parhus i ett område kallat "Trädstaden" i Åhus, strax utanför Kristianstad.

Projektet uppförs i Täppet i Åhus, där NCC 2020 tilldelades en markanvisning för området Trädstaden som utvecklats tillsammans med arkitekterna Krook & Tjäder Uulas. Därefter har NCC vidareutvecklat bostäderna tillsammans med Lernacken och K-Fastigheter.

Bostäderna fördelar sig på 19 bostäder som uppförs i samarbete med K-Fastigheter, och kommer att erbjudas som hyresrätter, och 21 bostadsrätter i samarbete med Lernacken Fastigheter.

De totalt 40 bostäderna byggs som radhus och parhus med två till fem bostäder i varje huslänga. Området har tydlig hållbarhetsinriktning, bland annat har husen trä i fasad och konstruktion och befintliga träd på platsen sparas där så är möjligt. Arkitekturen knyter an till traditionell bebyggelse samtidigt som det har ett modernt uttryck.

Tillsammans med NCC och K-Fastigheter ser vi fram emot att bygga träbostäder med arkitektonisk höjd och hög hållbarhetsprofil i Täppet, ett populärt område med närhet till Åhus stadskärna samt vidsträckta sandstränder och fina rekreationsområden alldeles runt husknuten.
Joakim Lindahl, Lernacken Fastigheter
Bild på Ulf Jönsson, affärschef Sydväst, NCC Building Sweden.
Ulf Jönsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden