Foto: Studio-E

36 radhus i nya bostadsområde Hammar, Kristianstad

NCC har i samarbete med SHH Bostad byggt 36 bostadsrätter åt Brf Hammars park i nya bostadsområdet Hammar i östra Kristianstad.

Brf Hammars Park är ett nytt grönt kvarter med inslag av dagvatten, plats för lek, samt närhet till park. Tillsammans med SHH Bostad har ett tryggt område skapats där de boende trivs, umgås och har möjlighet att själva odla på uteplatser och terrasser.  

Husen i två och tre våningar har en trevlig entrésida mot gatan, uteplats i markplan mot gårdssidan samt trädgårdsförråd ute på tomten. Trevåningshusen har dessutom en generös takterrass. Husens tegelfasader tillsammans med trädgårdsförrådens träfasader ger karaktär åt kvarteret. Bilparkeringar ramas in med växtlighet och är samlade till tre gemensamma ytor.

Tillsammans med SHH Bostad har NCC även byggt liknande hus i Gustavslundsområdet i Helsingborg.