Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC stärker hälso- och säkerhetskulturen med den årliga temaveckan för hälsa och säkerhet

Att stärka säkerhetskulturen är en del av NCC:s mål för att minska alla typer av olyckor och eliminera alla allvarliga och dödliga olyckor. Under den kommande veckan uppmärksammar NCC ämnet genom att genomföra hälso- och säkerhetsaktiviteter på arbetsplatserna för att få inspiration, kunskap och engagemang för att alltid ha hälso- och säkerhetsmedvetenheten i åtanke.

NCC ökar energiproduktionen för Skellefteås invånare

Den här fredagen besöker vi Rengård vattenkraftstation i Skelleteå i norra Sverige. För knappt tre år sedan inledde NCC på uppdrag av Skellefteå Kraft sitt arbete att fördubbla Rengårds vattenkraftkapacitet i Skellefteälven. När projektet tas i provdrift till hösten 2024 kommer en ny turbin ha installerats och kapaciteten ökat från 35 till 70 megawatt.

NCC inleder samarbete om bostadsprojekt i Södra Sörse, Varberg

NCC har inlett ett samarbete med Varbergs Bostad om nybyggnation av cirka 300 lägenheter i Södra Sörse, Varberg. I ett första steg ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera projektet.

Studiebesök tydliggör möjligheterna inom byggbranschen

Inom byggbranschen finns möjligheter för många. Det var budskapet när lokala studie- och yrkesvägledare (SYV) gjorde studiebesök på NCC:s projekt Korsvägen, som är en del av Västlänken i Göteborg.

NCC visade upp hållbarhetsarbete vid öppet hus på verksamheten i Arlanda

NCC Industrys verksamhet i Arlanda bjöd nyligen in kunder till ett öppet hus. Syftet var att ge en inblick i verksamheten och särskilt belysa arbetet med att minska CO2-utsläppen i produktionen.

NCC hyr ut till två nya hyresgäster i MIMO, Mölndal

NCC har tecknat avtal med två nya hyresgäster, Forever Living Products Scandinavia AB och Cosmo Consult AB om totalt cirka 735 kvadratmeter kontorsyta i MIMO. Fastigheten ligger mitt i Mölndals innerstad som erbjuder småskaliga butiker, en modern galleria och kommunikationer lätt tillgängliga utanför dörren.

NCC utför beläggningsarbete i centrala Göteborg

NCC ska på uppdrag av Göteborg stad utföra beläggningsarbete på flera centrala gator i Göteborg, bland annat ”Avenyn”. Uppdraget, som genomförs under maj-november, är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till drygt 30 MSEK.

NCC och Jernhusen byggstartar Park Central – första byggnaden i Centralstaden Göteborg

Park Central blir den första byggnaden som byggstartas i Centralstaden, en viktig del i utvecklingen av centralstationsområdet i Göteborg. Huset kommer utöver kontor innehålla en av Västlänkens stationsuppgångar, service och handel. Park Central är ett samarbete mellan Jernhusen och NCC där stations- och kontorsytorna utvecklas gemensamt.

NCC påbörjar arbetet med skyddsvallen på Falsterbonäset

Med ett första symboliskt lass jord påbörjades idag arbetet med den skyddsvall som NCC ska anlägga för att skydda Falsterbonäset från höjda havsnivåer och stormfloder. Vid spakarna idag satt Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun, med assistans från NCC:s produktionschef Mattias Svensson.

NCC säkrar Umeåbornas framtida dricksvatten

På uppdrag av Vakin inledde NCC för drygt ett år utbyggnaden av Forslundas vattenverk för att säkerställa den långsiktiga vattenförsörjningen i Umeå i framtiden.