NCC deltar som partner i Frihamnsdagarna i Göteborg, återbruk i fokus

29–31 augusti deltar NCC som partner i Frihamnsdagarna i Göteborg. Fokus för deltagande blir ett öppet samtal om vad som behövs för att få storskaligt återbruk att fungera i praktiken.

– Alla vill återbruka men det är många bitar som måste fungera och kraven måste ställas på rätt sätt för att få resultat av ambitionerna. Det här är en fråga som en enskild aktör inte kan lösa på egen hand, här krävs att vi krokar arm och jobbar tillsammans. Syftet med samtalet är att öka kunskapen kring vad som behöver finns på plats från olika delar av samhället, för att få storskaligt återbruk att fungera i praktiken, säger Henrik Bergman, avdelningschef NCC Building Sweden.

Med representanter från beställare, kommun, entreprenör och akademin på scenen tar samtalet avstamp i Kvarteret Återbruket - ett bostadsprojekt om cirka 70 bostäder som NCC och Framtiden Byggutveckling AB bygger i samverkan. Projektet byggs i Selma stad i Göteborg med fokus på storskaligt återbruk.

– Göteborgs befolkning beräknas växa med nästan 3 procent till 2030, och industrin växer så det knakar. Vi har stora byggbehov framför oss och för att samtidigt klara klimatmålen måste vi dra ner på CO2-utsläppen. Återbruk är ett konkret sätt att göra det. Vi har kommit långt i frågan om återbruk och med vår kompetens och expertis vill vi bidra i dialogen om hur vi tillsammans kan bygga ett starkare Göteborg, säger Henrik Bergman.  

Utöver scenprogram om återbruk bjuder NCC in till en rad miniseminarier där olika experter berättar om olika hållbarhetsinsatser som görs inom företaget.

Frihamnsdagarna är en arena för dialog, möten och aktiviteter som på olika sätt ska stärka demokratin och förstärka hållbarheten i staden inom alla aspekter. En arena för att diskutera frågor som specifikt rör Göteborg och västra Sverige. Eventet äger rum på Frihamnspiren i Göteborg 29–31 augusti.

Läs mer om NCC:s deltagande via denna länk.