Foto: NU.

NCC levererar ytterligare ett sjukhusprojekt i Trollhättan

NCC har på uppdrag av Västra Götalandsregionen färdigställt operationssalarna för kirurgi och gynekologi på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Ett omfattande renoveringsprojekt där sju operationssalar samt en ny hybridsal nu står färdiga för användning.

Efter att en vattenläcka upptäckts i taket på de gamla operationssalarna hösten 2022 påbörjade NCC en omfattande renovering. För att säkerställa sjukhusets fortsatta operationsverksamhet upprättades operationsmoduler utanför ordinarie verksamhet. 

– Tillsammans med NCC och hyresgästen har sjukhuset gått från att upptäcka takläckage i operationssalarna till att nu stolt kunna presentera sju helt renoverade operationssalar, samt en ny hybridsal som är toppmodern i sitt slag och en av få i regionen. Med tanke på alla utmaningar vi haft i projektet känns detta såklart väldigt bra, säger Johan Höglund, områdeschef för sjukhusfastigheter, Västra Götalandsregionen. 

NCC:s uppdrag omfattade om- och tillbyggnad av operationssalar för kirurgi och gynekologi samt bygge av en hybridsal, en operationssal där både operation och röntgen kan utföras samtidigt. 

Om- och tillbyggnaden av operation kirurgi omfattade fyra operationssalar om cirka 1 100 kvadratmeter samt att tillskapa en ny operationssal för kärlintervention, en hybridsal om 400 kvadratmeter. Ombyggnaden av operationsenheten för gynekologi omfattades av tre operationssalar om totalt cirka 440 kvadratmeter. De nya operationssalarna har fått en modern standard, med en yta om cirka 60-70 kvadratmeter vardera. 

Byggnaderna som berörts av om- och tillbyggnaden är omslutna av andra byggnader, och tillgängligheten till, och inom, arbetsplatsen har varit utmanande. Samtidigt har verksamheten pågått under hela byggtiden vilket har ställt stora krav på dialog och samverkan. 

Renoveringen har genomförts under pågående verksamhet, där sjukhus- och byggverksamhet pågått sida vid sida.

– Förutsättningen för ett framgångsrikt resultat bygger på en god dialog och ömsesidig förståelse för projektets behov och förutsättningar. Vi har skapat ett lag där alla har delat samma bild och har dragit åt samma håll. Därför har vi återigen levererat ett lyckat sjukhusprojekt, säger Henrik Larsson, platschef NCC Building Sweden. 

Projektet fick godkänd slutbesiktning den 4 juli då beställaren, Västra Götalandsregionen, tog över lokalerna.

Läs mer om sjukhus här: Bygga sjukhus | NCC