NCC och bergmaterialindustrin tar fram färdplan för biologisk mångfald

Nu tar NCC och andra aktörer inom bergmaterialindustrin ett viktigt steg i riktning mot att främja den biologiska mångfalden inom täktverksamheten. Med stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, ska en gemensam färdplan utvecklas för vad branschen måste göra.

NCC är ett av företagen som ingår i satsningen när Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) ska stärka bergmaterialindustrins systematiska arbete med att främja biologisk mångfald. Initiativet ska ta fram en branschgemensam färdplan som tydliggör branschens åtagande och identifierar vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta. NCC är ett av företagen som ska arbeta med färdplanen tillsammans med huvudsökanden Swerock samt Skanska, Svevia och Sibelco.

För NCC har biologisk mångfald inom täktverksamheten länge varit ett viktigt område med många initiativ och har ett koncept, NCC Kielo, för hur man arbetar med att säkra biologisk mångfald på företagets täkter. Där arbetar man till exempel med att skapa miljöer som främjar djur- och växtarter som annars lätt blir utkonkurrerade av andra arter men som kan trivas i täkterna. Det kan vara fåglar, grodor, salamandrar, ängsblommor och grässorter.

Vi välkomnar det här initiativet med öppna armar. Det är otroligt viktigt att vi tillsammans i branschen tittar på vad vi gör idag för att främja biologisk mångfald och vad vi kan göra framöver för att bli ännu bättre på det, säger Katarina van Berlekom som är råvaruhandläggare på NCC och är företagets representant i gruppen som arbetar med färdplanen.

Projektet genomförs tillsammans med Ecogain, ett kunskapsföretag inom biologisk mångfald. En referensgrupp bestående av Naturvårdsverket, SLU Centrum för biologisk mångfald, WWF Sverige, Trafikverket och Birdlife bidrar med input och synpunkter på färdplanens utformning och prioriterade åtgärder.

Projektet startar i augusti 2024 och pågår under ett år.