NCC klar med digital modell av Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås

De senaste två åren har NCC ansvarat för projekteringen av Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås i samverkan med regionen. Totalt har sex paket med bygghandlingar tagits fram. Utifrån höga krav på kvalitet och driftsäkerhet är de slutliga handlingarna nu levererade till regionen.

– En viktig milstolpe är nådd när bygghandlingarna för Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås nu är klara. En bygghandling innehåller såväl ritningar och beskrivningar som digitala informationsmodeller och de beskriver bland annat vilka material och produkter som ska användas i byggnationen, säger Rikard Lindholm, specialistchef Stora projekt på NCC.

Nu förbereder sig projektet för att under ett par år växla upp till att bli en byggarbetsplats med flera hundra medarbetare som dagligen kommer utföra sitt arbete med bygghandlingarna som ledstjärna.

Projektering i samverkan

Under bygghandlingsprojekteringen har NCC i nära samverkan med Region Västmanland, underentreprenörer och projektörer fördjupat och detaljerat projekteringen. Parallellt med bygghandlingsprojekteringen har arbete med att sätta ramar för kommunikation, arbetssätt och beslutsvägar pågått.

– Att balansera tid, kvalitet och budget är alltid en utmaning i stora och komplexa projekt. Det är krävande att få ihop ett så här stort projekt med många medarbetare från flera olika företagskulturer under många år. Vi har prioriterat kommunikation och delaktighet redan från start och det har gett en fin effekt, säger Rikard Lindholm.

En väl genomförd projektering av ett komplicerat projekt

NCC har lyckats uppnå ett fint flöde av patienter, personal och besökare i det planerade nya sjukhuset. Ett centralt stråk blir hjärtat i byggnaden och binder ihop den nya byggnaden med det befintliga sjukhuset. Tillsammans har miljöer och tekniska system utformats som säkerställer den akuta vården. Hela sjukhuset är nu byggt i en digital modell där all nödvändig information för kalkyl, inköp, planering och produktion finns.

– Framför allt kräver ett komplicerat projekt som ett sjukhus enormt mycket måttsamordning i tre dimensioner, så att varje rör, eluttag och inredning hamnar på rätt ställe och inte krockar. Det har varit en förmån att få leda en så väl fungerande projekteringsgrupp, där hög närvaro och engagemang med god samverkan har varit nyckeln för att leverera ett robust och flexibelt sjukhus för framtiden, säger Rikard Lindholm.

Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås kommer bland annat att innehålla operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar, med en yta på ungefär 75 000 kvadratmeter och cirka 3000 rum. Sjukhuset planerar att öppna för första patient 2030.