Media

Välkommen till vår mediaavdelning. Här hittar du pressmeddelanden och nyheter om våra projekt, verksamhet och anställda i Norden. Du hittar även bilder, filmer, våra social mediakanaler, NCC i korthet, mediakontakter och mycket mer.

NCC Presstjänst: 08-585 51 900
E-post: press@ncc.se

Senaste pressmeddelanden

Hercules Grundläggning först med EPD för återbrukad spont

Som första grundläggningsföretag i Sverige har nu NCC:s dotterbolag Hercules Grundläggning EPD på återbrukad stålspont. Genom att använda återbrukad spont går det att kraftigt reducera den klimatpåverkan som tillverkningen av ny stålspont innebär. Hercules undersökning visar att återbrukad spont ger en minskning av klimatpåverkan från sponten på upp till 90 procent jämfört med nyproduktion.

NCC och LKAB inleder långsiktigt samarbete för byggprojekt i Malmfälten

NCC och LKAB har ingått ett långsiktigt strategiskt samarbete och tecknat avsiktsförklaringar kring kommande byggprojekt för koldioxidfri järnsvampstillverkning i Malmfälten. Den första delen handlar om byggnation av en direktreduktionsanläggning och kringliggande infrastruktur i Malmberget. Arbetet har redan inletts.

NCC utför omfattande VA- och gatuarbete i centrala Landskrona

NCC ska i samverkan med NSVA bygga om befintliga VA-ledningar längs Artillerigatan i centrala Landskrona. I samband med arbetet görs även omgestaltning av gatan tillsammans med Landskrona stad. I ett första skede har parterna planerat och projekterat arbetet som nu övergår i byggfas. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på drygt 60 MSEK.

NCC bygger om Migrationsverkets lokaler i Flen

NCC ska på uppdrag av Postamentet AB bygga om Migrationsverkets lokaler i Flen. Lokalerna ska byggas om från administrativa lokaler till förvarsverksamhet. Affären är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 140 MSEK.

NCC bygger simhall i Vanda

NCC och Vanda stad har tecknat avtal om en ny simhall i Vanda, Finland. Simhallen är en del av en större satsning på en ny idrottsanläggning i staden som heter Elmo Sport Park. Ordervärdet för simhallen uppgår till cirka 460 MSEK.

Nyheter

NCC och HSB samverkar kring bostadsrätter i Ystad

NCC samverkar med HSB Skåne kring bostadsrätter i kvarteret Kokillen i Ystad, ett projekt som ursprungligen hade kommunala Ystadbostäder som byggherre. Nyligen skrevs markavtal mellan HSB och NCC, som i sin tur förvärvat fastigheterna av Ystadbostäder.

Utvecklingsprojekt i Gullåkraskolan halverade förväntad fjärrvärmeanvändning

Ett utvecklingsinitiativ har pågått under produktionen av Gullåkraskolan i Staffanstorp som resulterade i en halvering av den förväntade fjärrvärmeanvändningen för uppvärmning och uttorkning under produktionstiden.

NCC:s julgåva ska stödja barn med läxhjälp

NCC vill bidra till att ge barn och unga bra förutsättningar att lära och utbilda sig. 2021 års juldonation går därför till ett antal organisationer i Norden som gör verklig skillnad för många genom att stödja barn med läxhjälp.

NCC på Allbrights årliga lista med jämställda företagsledningar

Stiftelsen Allbrights har nyligen publicerat sin årliga lista som visar jämställdheten inom Sveriges börsnoterade bolag. NCC har en jämn könsfördelning i koncernledningen och det placerar företaget på Allbrights gröna börslista.

Sleep Cycle och Millistream flyttar till Kineum

Techföretaget Sleep Cycle AB och programvaruföretaget Millisteam Market Data AB, flyttar sina kontor till Kineum i Göteborg. Företagen hyr lokaler om 935 respektive 217 kvadratmeter, flytten beräknas till vintern 2022.

NCC Presstjänst

+46-8-585 51 900 Skicka mail