Digitalt event: Varför arbeta med hållbarhet?

Välkommen att delta i ett digitalt seminarium för dig som identifierar dig som kvinna och är studerande eller arbetande inom bygg-, anläggning- eller industribranschen.

För NCC:s del handlar hållbarhet om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov, öka sin förmåga till lönsam tillväxt samt att ta ett långsiktigt ansvar i den dagliga verksamheten. En viktig del i detta är social hållbarhet – ett område som inte enbart berör medarbetare och kunder utan även samhället i stort.

Hållbarhetsarbete är en förutsättning för fortsatt positiv utveckling, särskilt i utmanande tider. Vad innebär detta och vad krävs för att lyckas? Hur skapar vi framtidens samhälle med innovativa lösningar i symbios med ett socialt ansvarstagande? Välkommen att delta i diskussionen under ett digitalt seminarium om hållbarhet.

Digitalt event hållbarhet