Vinnande vägval - långsiktig och trygg vägservice

Vinnande vägval är modellen som gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp på vägnätet.

Modellen innebär att din kommun kan skriva ett mångårigt avtal med oss. NCC förbinder sig på så sätt att rusta upp kommunens gator till en i förväg överenskommen standard och en i förväg överenskommen kostnad.

Din trygghet är att du vet att jobbet blir gjort, att besluten redan är tagna och att det finns avsatta pengar för arbetet. Du behöver alltså inte ägna tid åt att årligen argumentera för vikten av satsningen.

Billigare och snabbare resultat

De långa funktionsavtalen blir billigare än årligt upphandlade underhållsentreprenörer och effekten blir märkbar direkt.

Istället för att lösa uppdämda upprustningsbehov genom kortsiktiga och kostsamma metoder som att lappa och laga, får du en totalrenovering av vägnätet till en förutbestämd kostnad. Att budgetera blir plötsligt ett glädjeämne.

För att resultatet ska överensstämma med kommunens förväntningar eftersträvar vi en konstruktiv, inspirerande och långsiktig relation med ett ömsesidigt förtroende.

Framgångar

Vinnande vägval har använts i NCC Industry i Danmark med stor framgång. Sedan några år tillbaka används metoden även i Sverige. Din kommun får snabbt fason på gatorna och säkerställer samtidigt att det finns pengar till beläggningsunderhåll på lång sikt.