NCC Profilbetong™ - alternativ till traditionella vägräcken

Ett alternativ till traditionella vägräcken, vajerräcken och mittbarriärer av prefabricerad betong. Vi introducerar så kallad Profilbetong, det vill säga murar och räcken av horisontellt glidformsgjuten betong.

I Norge har man framför allt använt NCC Profilbetong på gator och vägar, inte minst där man eftersträvat att klara varierande och ganska snäva radier på räckena.

Det är också möjligt använda den här tekniken för att renovera gamla stödmurar eller kanträcken, där man placerar formen över den gamla muren och gjuter in den.

Varför ska du välja vägräcken i profilbetong?

Säkerhet

Betongprofilerna är helt klart den mest solida räckestypen jämfört med stål och vajerlösningar.

Snabbt och effektivt

Gjutformen kan anpassas efter kundens önskemål/behov. Tidsbesparande, snabbt och effektivt utförande.

Livstidskostnad

Räckestypen är gjuten av högkvalitativ betong som har stor motståndskraft mot kemiska och mekaniska belastningar och tål många nedfrysnings-/upptiningsprocesser. Detta ger en räckestyp som behåller kvaliteten i många år.

Tillgänglighet

Teamet som arbetar med NCC Profilbetong når alla platser i Norden i löpet av två dagar. Produktionen kan börja efter några få timmar med riggning eftersom grundarbetet är färdigt.

Joakim Johannessen

Platschef Profilbetong, NCC Infrastructure

NCC Profilbetong™

Broschyr NCC Profilbetong™ - stabil glidformsgjuten betong