Tunnelisolering

Tunnelisolering är en metod avsedd för att ta hand om läckvatten och skydda från isbildning i fräst järnvägs- och vägtunnlar. Det dropp som återstår efter att tunneln har blivit färdiginjekterad, utsprängd och förstärkt tar vi hand om genom att montera upp dränering.

Det består av mattor av isolerande material som leder vattnet längs tunnelväggarna och ner till dräneringssystemet i tunnelbottnen. Istappar i trafiktunnlar utgör en stor fara genom att de kan lossna och orsaka skador på fordon och resenärer. För att brandsäkra tunneln sprutas oftast dräneringen över med 6-8 cm sprutbetong. Vid exempelvis tunnlar som Namntall och Björnböle på Botniabanan har vi monterat upp till 100 000 m2 dränering.