NCC bygger Norrströmstunneln och nya stationen Stockholm City, en del av Citybanan

NCC bygger Norrströmstunneln samt samordnar färdigställandet av den nya pendeltågsstationen station Stockholm City. Uppdragsgivare är Trafikverket och ordervärdet uppgår till cirka 2000 MSEK.

Varje dygn passerar 250 000 pendeltågsresenärer citystationen. Den nya stationen kommer att bestå av två stationstunnlar, två perronger och fyra spår. I den färdiga stationen kommer det bland annat att finnas 44 rulltrappor, 17 hissar, cementmosaikgolv, glasväggar och konstverk.

Norrströmstunneln är den delsträcka av Citybanan som sträcker sig mellan Riddarholmen och Gamla Brogatan strax norr om Centralstationen i Stockholm.

Stationen Stockholm City kommer vara belägen 40 meter under marken, under T-centralen och tunnelbanans blå linje samt anslutande tunnlar från Riddarholmen. I arbetet ingår också tre uppgångar till markytan samt anslutning till alla tre tunnelbanelinjerna.

Ny samverkansmodell

Arbetet genomförs i en ny samverkansmodell där Trafikverket och NCC tillsammans hittar produktionstekniska lösningar. Arbetet sker därmed i team och mot en gemensamt fastställd riktkostnad och tidplan. NCC deltar även aktivt i projekteringsarbetet och har möjlighet att tidigt komma in med produktionsfrämjande lösningar i projekteringen.

Projektchef NCC Norvik, NCC Infrastructure. Foto/illustration: Sten Jansin
Carina Angarth

Projektchef NCC Norvik, NCC Infrastructure