Illustration över hur Citybanan är placerad under Stockholms gator.

Norrströmstunneln och nya stationen Stockholm City, en del av Citybanan

2008 påbörjade NCC uppdraget att bygga Norrströmstunneln samt samordna färdigställandet av den nya pendeltågsstationen station Stockholm City. Uppdragsgivare var Trafikverket och ordervärdet uppgick till cirka 2000 MSEK.

Varje dygn passerar 250 000 pendeltågsresenärer citystationen. Den nya stationen består av två stationstunnlar, två perronger och fyra spår. I den färdiga stationen finns bland annat 44 rulltrappor, 17 hissar, cementmosaikgolv, glasväggar och konstverk.

Norrströmstunneln är den delsträcka av Citybanan som sträcker sig mellan Riddarholmen och Gamla Brogatan strax norr om Centralstationen i Stockholm.

Stationen Stockholm City är belägen 40 meter under marken, under T-centralen och tunnelbanans blå linje samt anslutande tunnlar från Riddarholmen. I arbetet ingick också tre uppgångar till markytan samt anslutning till alla tre tunnelbanelinjerna.

Ny samverkansmodell

Arbetet genomfördes i en ny samverkansmodell där Trafikverket och NCC tillsammans hittade produktionstekniska lösningar. Arbetet skedde därmed i team och mot en gemensamt fastställd riktkostnad och tidplan. NCC deltog även aktivt i projekteringsarbetet och hade möjlighet att tidigt komma in med produktionsfrämjande lösningar i projekteringen.