Betongsprutning

Förstärkning med sprutbetong är en vanlig metod som används i tunnlar och bergrum. Betongsprutning är en metod där man med tryckluft slungar betong genom ett slangmunstycke på en yta utan tidskrävande och fördyrande formsättning. Sprutbetong kan utföras som torr- eller våtsprutning.

Torrtekniken innebär att tryckluft blåser ut torrbetong genom sprutslangen med en hög hastighet. Vattnet tillsätts i sprutmunstycket strax innan betongen lämnar slangen. Genom att tillsätta exakt avvägd vattenmängd blir betongen så styv att den hänger kvar på bergväggar och bergtak. Torrsprutning är vanlig vid exempelvis reparationsarbeten på betongdammar och broar.

Våttekniken innebär att den våta betongen pumpas genom en betongslang via ett munstycke med hjälp av tryckluft. Acceleratorn, som tillsätts vid munstycket, påskyndar betongens sättningsfas för att undvika att betongen rinner av bergväggarna.

Sprutbetonering som bergförstärkning kan utföras som slanka konstruktioner när god vidhäftning mot berget kan förväntas. Som armering används idag oftast stålfiber men konventionell armering kan förekomma.